Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3
Obra Social Xarxa de Parcs Naturals Diputació de Barcelona

Està a: Inici

Benvinguts

Espais naturals i inserció social

Benvinguts i benvingudes a la web del Pla de gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, fruit del conveni de col•laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa".

El mes de març de 2005, l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Barcelona van signar el primer conveni de col·laboració per posar en marxa el programa de millora d’espais naturals i afavorir l’ocupació de persones en risc d’exclusió social. Durant aquests 10 anys s’hauran dut a terme 251 projectes dins la Xarxa de Parcs Naturals amb una inversió total de 21,8 milions d’euros. Per a la seva execució hi han participat 1.106 persones provinents de les 21 entitats d’inserció social contractades.

Actualment s’està executant el cinquè conveni (2015/16) amb un pressupost de 1,4 milions d’euros.


Últims projectes

Llistat dels últims 4 projectes en els quals treballem:

Estat final de la zona d’estada i repòs i grades amb bancs. Abril 2017 Pla d’actuacions per a la millora d’accés al Torrent de l’Amigó

Restauració d'àrees degradades


Parc de la Serralada de Marina (Santa Coloma de Gramenet)

Data d'inici: 01/01/2017

Treballs de millora de l’accés a la font amb la instal·lació d’un baixador d’escales de fusta. Gener 2017 Pla d’actuacions per a la restauració de fonts

Restauració d'àrees degradades


Parc de la Serralada Litoral (Premià de Dalt, Santa Maria de Martorelles, Vilassar de Dalt)

Data d'inici: 01/01/2017

Instal·lació de cobert per a l’estada del ramat. Maig 2017 Gestió d’espais agroforestals; eliminació d’espècies vegetals invasores, potenciació de ramaderia per la prevenció d’incendis forestals

Millora dels hàbitats forestals, Prevenció d'incendis forestals


Parc de Collserola

Data d'inici: 01/03/2017

Secció de servei a banda i banda dels principals camins que travessen el Parc. Juny 2017 Pla d’actuació per a la millora de les masses forestals i recuperació de pastures

Millora d’hàbitats d’interès


Parc del Garraf (Avinyonet del Penedès, Olivella, Sitges)

Data d'inici: 01/04/2017