Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Potenciació de la pastura extensiva en zones forestals com a eina de gestió dels ecosistemes agroforestals » Imatges del projecte

Imatges del projecte

Tornar al projecte
Treballs de manteniment de la secció de servei vora les pistes principals. Juny 2013

Treballs de manteniment de la secció de servei vora les pistes principals. Juny 2013

Estassada manual amb motodesbrossadora en la recuperació i millora de zones adevesades. Juny 2013

Estassada manual amb motodesbrossadora en la recuperació i millora de zones adevesades. Juny 2013

Estat inicial de la creació de zona adevesada, amb matollar arbrat procedent de regeneració natural després d’un incendi forestal. Juny 2013

Estat inicial de la creació de zona adevesada, amb matollar arbrat procedent de regeneració natural després d’un incendi forestal. Juny 2013

Estat inicial de les pastures a recuperar. Juny 2013

Estat inicial de les pastures a recuperar. Juny 2013

Estat final de la zona adevesada i del camp d’oliveres després de realitzar els treballs de millora. Març 2014

Estat final de la zona adevesada i del camp d’oliveres després de realitzar els treballs de millora. Març 2014

Aspecte general de la zona adevesada, amb discontinuïtat del combustible vertical i horitzontal, potenciant els espais oberts i la fauna i flora associada. Març 2014

Aspecte general de la zona adevesada, amb discontinuïtat del combustible vertical i horitzontal, potenciant els espais oberts i la fauna i flora associada. Març 2014

Desembosc de llenya procedent de l’aclarida de millora del bosc mixt de pi pinyer i alzina. Març 2014

Desembosc de llenya procedent de l’aclarida de millora del bosc mixt de pi pinyer i alzina. Març 2014

Eliminació de restes de capçades i branques manual amb motodesbrossadora. Març 2014

Eliminació de restes de capçades i branques manual amb motodesbrossadora. Març 2014

Estat final del bosc (alzinar) un cop aclarit i trencant la continuïtat vertical del combustible. Març 2014

Estat final del bosc (alzinar) un cop aclarit i trencant la continuïtat vertical del combustible. Març 2014

Passada de tractor amb cultivador per a preparar el sòl per a la seva sembra. Febrer 2014

Passada de tractor amb cultivador per a preparar el sòl per a la seva sembra. Febrer 2014

Sembra emergent d’herbàcies pratenses als voltants de Sant Bartomeu de Cabanyes. Abril 2014

Sembra emergent d’herbàcies pratenses als voltants de Sant Bartomeu de Cabanyes. Abril 2014

Instal•lació de tancat per a estades temporals del ramat que faran el manteniment dels espais oberts del Parc. Gener 2014

Instal•lació de tancat per a estades temporals del ramat que faran el manteniment dels espais oberts del Parc. Gener 2014

Sembra de pastures per a la recuperació d’espais oberts. Febrer 2014

Sembra de pastures per a la recuperació d’espais oberts. Febrer 2014

Recuperació de feixes per a pastures per al ramat d’ovelles. Febrer 2014

Recuperació de feixes per a pastures per al ramat d’ovelles. Febrer 2014

↑ Amunt