Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Pla d’actuacions per a la restauració del Pantà del Molinot » Imatges del projecte

Imatges del projecte

Tornar al projecte
Vista general del pantà del Molinot. Abril 2017

Vista general del pantà del Molinot. Abril 2017

Detall de l’afectació de la planta invasora cua de guilla. Abril 2017

Detall de l’afectació de la planta invasora cua de guilla. Abril 2017

Aspecte de la cua de guilla (Myrioplhyllum aquaticum). Maig 2017

Aspecte de la cua de guilla (Myrioplhyllum aquaticum). Maig 2017

Treballs d’instal·lació de bomba pel buidatge del pantà. Maig 2017

Treballs d’instal·lació de bomba pel buidatge del pantà. Maig 2017

Treballs de pesca elèctrica per extreure i preservar els peixos del pantà. Maig 2017

Treballs de pesca elèctrica per extreure i preservar els peixos del pantà. Maig 2017

Captura i eliminació d’espècies al·lòctones. Maig 2017

Captura i eliminació d’espècies al·lòctones. Maig 2017

Rescat, seguiment i alliberació de bagres i anguila. Maig 2017

Rescat, seguiment i alliberació de bagres i anguila. Maig 2017

Treballs de dragatge del pantà per a l’extracció de la invasora. Maig 2017

Treballs de dragatge del pantà per a l’extracció de la invasora. Maig 2017

Càrrega de llims, dipòsits amb la incorporació de la invasora. Maig 2017

Càrrega de llims, dipòsits amb la incorporació de la invasora. Maig 2017

Transport i estesa de material en zona segura de prat on servirà com a adob per a la futura sembra (després de l’assecatge i mort de la invasora). Maig 2017

Transport i estesa de material en zona segura de prat on servirà com a adob per a la futura sembra (després de l’assecatge i mort de la invasora). Maig 2017

Estesa de sediments en pastura com a aportació de matèria orgànica i llims. Octubre 2017

Estesa de sediments en pastura com a aportació de matèria orgànica i llims. Octubre 2017

Treballs agrícoles de sembra de barreja de pastures de llarga durada. Octubre 2017

Treballs agrícoles de sembra de barreja de pastures de llarga durada. Octubre 2017

↑ Amunt