Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Pla d’actuacions per a la millora forestal i millora de conreus » Imatges del projecte

Imatges del projecte

Tornar al projecte
Vista general dels Colls-Miralpeix, i que representa una de les poques zones no urbanitzades del litoral català, i on el bosc arriba al mar. Setembre 2016

Vista general dels Colls-Miralpeix, i que representa una de les poques zones no urbanitzades del litoral català, i on el bosc arriba al mar. Setembre 2016

Estat inicial de la pineda de pi blanc totalment impenetrable. Setembre 2016

Estat inicial de la pineda de pi blanc totalment impenetrable. Setembre 2016

Estat inicial de la pineda de pi blanc amb cupressus (espècie no autòctona) a eliminar. Setembre 2016

Estat inicial de la pineda de pi blanc amb cupressus (espècie no autòctona) a eliminar. Setembre 2016

Treballs d’aclarida de la pineda de pi blanc. Novembre 2016

Treballs d’aclarida de la pineda de pi blanc. Novembre 2016

Tractor amb desbrossadora per a l’eliminació de restes. Novembre 2016

Tractor amb desbrossadora per a l’eliminació de restes. Novembre 2016

Estassada selectiva en zona de matoll per disminuir el risc d’incendi, augmentar l’efecte d’espai obert i augmentar la qualitat paisatgística de l’entorn per als visitants.

Estassada selectiva en zona de matoll per disminuir el risc d’incendi, augmentar l’efecte d’espai obert i augmentar la qualitat paisatgística de l’entorn per als visitants.

Estat inicial del conreu de garrofers abandonats. Setembre 2016

Estat inicial del conreu de garrofers abandonats. Setembre 2016

Detall d’un garrofer. Setembre 2016

Detall d’un garrofer. Setembre 2016

Estat final dels treballs de recuperació del conreu de garrofers. Març 2017

Estat final dels treballs de recuperació del conreu de garrofers. Març 2017

Estat final de la pineda de pi blanc després de l’aclarida de millora. Març 2017

Estat final de la pineda de pi blanc després de l’aclarida de millora. Març 2017

Pila de fusta de pi procedent de l’aclarida a peu de camí. Març2017

Pila de fusta de pi procedent de l’aclarida a peu de camí. Març2017

Procés de trituració de la fusta per a destinar a estella (combustible forestal). Març 2017

Procés de trituració de la fusta per a destinar a estella (combustible forestal). Març 2017

↑ Amunt