Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Pla d’actuació per a la millora de les masses forestals i recuperació de pastures

Pla d’actuació per a la millora de les masses forestals i recuperació de pastures

Recuperació de pastures a les zones de major profunditat de sòl prèviament als treballs de sembra. Desembre 2017

Objectius:

Millorar l’estabilitat de la massa forestal

Augmentar el creixement en alçada i en diàmetre dels pins

Potenciar la producció de pinyes (aspecte important per garantir la regeneració natural en el cas d’un nou incendi forestal)

Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats verticals

Millorar i recuperar espais oberts del parc (antigues zones de pastura i conreu)

Actuacions previstes:

Realitzar aclarides als boscos de pi blanc en fase de regeneració

Realitzar la poda de les branques inferiors dels pins i alzines seleccionades

Eliminar les restes vegetals

Reconversió a pastures i camps de conreus

Sembrar conreus i pastures

Realitzar treballs de prevenció d’incendis forestals (franges i secció de servei)


La millora dels hàbitats forestals i la prevenció d’incendis forestals, són dos eixos bàsics de la planificació dels espais que constitueixen la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per millorar els hàbitats d’aquests espais i per incidir positivament en la prevenció d’incendis. A més, per tal de contribuir a l’adaptació dels sistemes naturals als efectes del canvi climàtic, la gestió dels hàbitats forestals es planifica tenint en compte que cal incrementar la seva resistència a un escenari de majors temperatures i escassetat d’aigua, així com la seva resiliència i capacitat de regeneració en front de les pertorbacions (incendis, sequeres), que podrien incrementar-se notablement a les properes dècades.
Es gestiona l’hàbitat forestal cap a una estructura més madura, amb més capacitat de resistir a pertorbacions i de reaccionar positivament si aquestes es produeixen, i amb major capacitat de captura de diòxid de carboni.
El pla també preveu la recuperació d'antics camps de conreu per a ús com a pastures i té uns efecte positius a nivell paisatgístic i de prevenció d'incendis, creant discontinuïtat en el tapís forestal i trencant amb la continuïtat de combustible. A més amb l'execució del projecte també es pretén facilitar la viabilitat de la ramaderia extensiva en l'entorn del Garraf.


Programa/es

Millora d’hàbitats d’interès

Els espais naturals acullen una gran diversitat d'espècies de flora i de fauna interessants i que tenen diferents graus de protecció en funció de la seva vulnerabilitat i raresa. Per al correcte desenvolupament d’aquestes espècies cal que el medi on viuen, és a dir el seu hàbitat, tingui unes característiques específiques. En aquest programa s'inclouen els projectes amb actuacions dirigides a la millora dels espais que ocupen les espècies protegides per tal que les seves poblacions no es vegin perjudicades per canvis en el seu medi, siguin naturals o a causa de l'home.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/04/2017
Data de finalització: 31/12/2017
Espais naturals: Parc del Garraf
Municipis: Avinyonet del Penedès, Olivella, Sitges
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 159.952,46 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies