Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural de la Serra de Collserola » Gestió d’espais agroforestals; eliminació d’espècies vegetals invasores, potenciació de ramaderia per la prevenció d’incendis forestals

Gestió d’espais agroforestals; eliminació d’espècies vegetals invasores, potenciació de ramaderia per la prevenció d’incendis forestals

Instal·lació de cobert per a l’estada del ramat. Maig 2017

Objectius:

Eradicació d'espècies vegetals exòtiques invasores.

Treballs silvícoles per acondicionar franges forestals per a l'actuació segura dels cossos d'extinció d'incendis i aclarides de millora a les repoblacions..

Millora i recuperació d'espais oberts (prats i camps de conreu abandonats).

Instal•lació d'infraestructures ramaderes per l'estada temporal de ramats.

Actuacions previstes:

Eliminació d’espècies exòtiques invasores: Arundo donax, canya. Opuntia ficus-indica i Opuntia aurantiaca, figa de moro i opuntia.

Acondicionar franges de protecció d’incendis forestals

Aclarides de millora de pinedes i podes de formació i qualitat

Millorar i recuperar espais oberts Construir pletes amb tanques cinegètiques i suports de fusta tractada per l’estada temporal de ramats.

Colocació de dipòsits d’aigua i abeuradors.
La gestió del Medi Natural del Parc de la Serra de Collserola agrupa una sèrie de programes interrelacionats que a la vegada desenvolupen unes activitats entre les quals es troben algunes objecte d’aquest projecte.
Les invasions biològiques constitueixen, en l’actualitat, un important component del canvi global i una amenaça seriosa per a la conservació de la biodiversitat i dels ecosistemes naturals.
Els treballs de millora forestal se centren en les aclarides de millora de les pinedes, podes de formació i qualitat i l’acondicionament de franges de prevenció d’incendis. Tot per aconseguir masses boscoses més estables i resistents.
La presència de zones agrícoles al Parc de Collserola té un interès que en l’actualitat resulta indiscutible, per la seva contribució a la diversitat paisatgística i biològica, com a generadores de rendes econòmiques i en la lluita passiva per la prevenció d’incendis forestals. Tot i això, la diagnosi dels espais agraris de Collserola realitzada l’any 2009 confirma amb xifres i superfícies que l’agricultura a Collserola es troba en una situació força precària, amb una clara tendència a l’abandonament i amb un futur incert, però en la que encara hi ha algunes perspectives de mantenir la presència d’activitats agrícoles a la serra.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Prevenció d'incendis forestals

Els incendis forestals són pertorbacions habituals a les zones mediterrànies i les darreres dècades han afectat milers d’hectàrees de la província de Barcelona. Des de fa anys, s’estan executant projectes en els espais naturals relacionats amb la prevenció d’incendis que recullen actuacions com ara la realització i manteniment de franges de baixa combustibilitat i de seccions de servei, i l’arranjament de la xarxa viària bàsica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/03/2017
Data de finalització: 31/10/2017
Espais naturals: Parc Natural de la Serra de Collserola
Municipis:
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 174.235,03 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

TALHER, SA

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies