Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada de Marina » Pla d’actuacions per a la millora de pinedes

Pla d’actuacions per a la millora de pinedes

Detall d’operari eliminant les restes amb motodesbrossadora. Febrer 2017

Objectius:

Potenciar el bosc madur i millora del paisatge
Disminuir el risc d’incendi forestal
Afavorir la pastura sota arbrat

Actuacions previstes:

Tallada sanitària, poda baixa i eliminació de restes
Potenciar espècies secundàries i les productores de fruit
Eliminar les restes originades

El paisatge forestal dominant al vessant sud del Parc de la Serralada de Marina està dominat per matollars i boscos esclarissats. Tot i això, encara s’hi troben algunes pinedes adultes més o menys esclarissades i que fan augmentar el valor paisatgístic i la diversitat d’espais forestals del parc. Tot i això, aquest tipus de bosc té una escassa o nul•la viabilitat econòmica i sovint es troben abandonats. Es preveu un conjunt de treballs forestals que pretenen posar en valor aquests bosquets més o menys madurs de pi pinyer, i que a més, està previst que s’hi realitzi pastura sota arbrat en breu. Per tal de contribuir a la millora de l’arbrat i també de la pastura es proposa un conjunt de treballs de millora forestal


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Prevenció d'incendis forestals

Els incendis forestals són pertorbacions habituals a les zones mediterrànies i les darreres dècades han afectat milers d’hectàrees de la província de Barcelona. Des de fa anys, s’estan executant projectes en els espais naturals relacionats amb la prevenció d’incendis que recullen actuacions com ara la realització i manteniment de franges de baixa combustibilitat i de seccions de servei, i l’arranjament de la xarxa viària bàsica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/01/2017
Data de finalització: 30/06/2017
Espais naturals: Parc de la Serralada de Marina
Municipis: Tiana
Unitats de treball: 8,73 ha
Inversió econòmica: 18.820,59 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Social Forest Sl

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies