Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada de Marina » Pla d’actuacions per a la millora d’accés al Torrent de l’Amigó

Pla d’actuacions per a la millora d’accés al Torrent de l’Amigó

Estat final de la zona d’estada i repòs i grades amb bancs. Abril 2017

Objectius:

Millorar l’accés al Parc en l’inici de l’itinerari del Torrent de l’Amigó
Condicionar una zona d’estada de lleure pels usuaris de l’hospital
Valoritzar les infrastructures existents


Millorar zona d’accés amb la delimitació d’espais
Restaurar bancs i grades per a zona de repòs
Plantació de millora de les zones ajardinades


Actuacions previstes:

El Pla d’ús públic del Parc de la Serralada de Marina descriu les infraestructures destinades a l’acollida de visitants del parc, així com les millores a realitzar. Existeixen diversos punts principals d’entrada al parc i alguns de secundaris. Aquest és el cas de l’accés al parc des de l’Hospital de Can Ruti al Torrent de l’Amigó. Actualment aquesta zona acompleix una doble finalitat com a entrada de parc i com a zona de descans i repòs per a usuaris de l’hospital.

El present projecte pretén millorar l’entrada de parc, mantenint les funcions actuals i dignificar els diferents espais per a donar al visitant una grata acollida.


Programa/es

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/01/2017
Data de finalització: 31/05/2017
Espais naturals: Parc de la Serralada de Marina
Municipis: Santa Coloma de Gramenet
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 33.610,88 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

DIMAS, empresa d'inserció

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies