Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada de Marina » Pla d’actuacions per a la millora d’hàbitats forestals a Marina

Pla d’actuacions per a la millora d’hàbitats forestals a Marina

Restauració de rajoles en itinerari d’accés a St Jeroni. Març 2016

Objectius:

Potenciar el bosc obert (per a la fauna i flora associada)
Ordenar els accessos a Sant Jeroni de la Murtra
Millorar els valors naturals de l’entorn de Sant Jeroni de la Murtra
Millora en l’arbrat adult i jove de la zona boscosa esclarissada, potenciant el paisatge adevesat dominant
Millorar els aparcaments i reduir el seu impacte paisatgístic en el medi natural
Renaturalitzar els accessos i posar en valor els elements singulars de l’entorn de St Jeroni

Actuacions previstes:


El paisatge forestal dominant al vessant sud del Parc de la Serralada de Marina està dominat per matollars i boscos esclarissats. L’origen d’aquest paisatge es deu als grans incendis forestals de la dècada dels anys 90’s i l’escassa regeneració natural del bosc després del pas del foc. A Badalona, i en concret a la part alta de Sant Jeroni de la Murtra, hi trobem aquest tipus de formació forestal, que tot i la seva escassetat boscosa, té un elevat valor degut al seu aspecte adevesat (formació boscosa de baixa densitat arbòria) amb un interès remarcable per a les espècies de flora i fauna relacionades amb els espais oberts, i tan escasses en d’altres contrades. Per tant, les actuacions que es realitzaran tenen com a finalitat última la de potenciar els prats mediterranis d’albellatge i altres formacions herbàcies, i la millora de l’hàbitat per als rapinyaires que l’utilitzen com a àrea de cacera. Alhora, s’aconsegueix disminuir el risc d’incendi forestal (al controlar el combustible) i millorar el paisatge. Paral•lelament a les millores que es realitzaran en el bosc, també es preveu valoritzar el patrimoni natural dels voltants dels accessos a Sant Jeroni de la Murtra mitjançant l’eliminació dels elements artificials en mal estat i la restauració dels elements naturals a potenciar.


Programa/es

Millora forestal de zones afectades pels incendis

Agrupa els projectes que detallen treballs forestals per a la recuperació de zones cremades. A les àrees que es regeneren de forma natural, es planifiquen actuacions per accelerar el procés natural (com ara la selecció de tanys de roure i alzina o l’aclarida de pi blanc en zones amb regeneració excessiva d’aquesta espècie), i en els sectors sense regeneració d’espècies arbòries, es preveu l’execució de reforestacions.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/12/2015
Data de finalització: 31/03/2016
Espais naturals: Parc de la Serralada de Marina
Municipis: Badalona
Unitats de treball: 16,20 ha
Inversió econòmica: 49.213,12 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Fundació APIP-ACAM

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies