Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada de Marina » Pla d’actuació per al manteniment d’hàbitats oberts a Marina

Pla d’actuació per al manteniment d’hàbitats oberts a Marina

Recuperació d’espais oberts i manteniment amb ramat d’ovelles als voltants de St Jeroni. Abril 2016

Objectius:

Millorar i recuperar espais oberts (per a la fauna i flora associada)
Ordenar els entorns immediats de Sant Jeroni de la Murtra
Millorar els valors naturals del bosc de ribera
Estassar el matoll i realitzar millores en l’arbrat existent
Recuperar i ordenar la zona d’horta actualment abandonada
Realitzar treballs de millora en en bos de ribera

Actuacions previstes:

L'abandonament dels usos tradicionals rurals comporten la colonització d'espais oberts per part de la vegetació natural. Aquest és el cas de la part baixa de la vall de Sant Jeroni de la Murtra. El valor d'aquests espais rau en la seva escassetat en zones de muntanya i especialment dins el Parc de la Serralada de Marina. Es tracta d’hàbitats a mantenir per millorar les zones de caça dels ocells rapinyaires i també per a les espècies vegetals a potenciar, com l’albellatge. Amb la recuperació d’hàbitats oberts s’aconsegueix, alhora, l’objectiu bàsic de disminuir del risc d’incendi forestal, així com la millora paisatgística a l’entorn de Sant Jeroni de la Murtra.

La desaparició d’espais oberts va lligada a la desaparició dels ramats de pastura que segurament antigament hi eren presents en aquesta vall. Tot i que aquest no és la finalitat del present Pla d’actuacions, seria molt positiu que els treballs a realitzar es poguéssin mantenir amb un pasturatge d’estades temporals, tal i com es realitza amb gran èxit en d’altres Parcs. Per això caldria impulsar aquesta activitat a nivell de tota la vall, i que actualment no es pot fer perquè simplement no existeix.


Programa/es

Millora d’hàbitats d’interès

Els espais naturals acullen una gran diversitat d'espècies de flora i de fauna interessants i que tenen diferents graus de protecció en funció de la seva vulnerabilitat i raresa. Per al correcte desenvolupament d’aquestes espècies cal que el medi on viuen, és a dir el seu hàbitat, tingui unes característiques específiques. En aquest programa s'inclouen els projectes amb actuacions dirigides a la millora dels espais que ocupen les espècies protegides per tal que les seves poblacions no es vegin perjudicades per canvis en el seu medi, siguin naturals o a causa de l'home.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/09/2015
Data de finalització: 31/01/2016
Espais naturals: Parc de la Serralada de Marina
Municipis: Badalona
Unitats de treball: 27,24 ha
Inversió econòmica: 59.583,50 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

URBACET S.L.

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies