Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada de Marina » Gestió dels ecosistemes forestals i recuperació de zones afectades per incendis

Gestió dels ecosistemes forestals i recuperació de zones afectades per incendis

Selecció de rebrots en mata d’arboç. Maig 2013

Objectius:

Potenciar el desenvolupament de la regeneració natural d’alzina i roure després dels incendis forestals.
Millorar el creixement en diàmetre i alçada dels tanys seleccionats.
Augmentar la producció d’aglans en els tanys seleccionats.
Orientar les masses forestals cap a la producció de llenyes.
Potenciar la presència de prats i herbassars en antics conreus tot impedint l’avanç del bosc.
Eliminar espècies al•lòctones que colonitzen diferents espais del parc.

Actuacions previstes:


Realitzar una selecció de tanys a les soques rebrotades d’alzina i roure,
Realitzar l’esporga de les branques inferiors dels tanys seleccionats.
Trossejar i eliminar les restes vegetals procedents de la selecció de tanys.
Estassades selectives o totals manuals i mecanitzades.
Potenciar les pastures i les zones adevesades.
Recuperar conreus abandonats (vinya, ametller, etc)
Plantació de fruiters per a la producció de fruit i també de fusta de qualitat.
Eliminar canya i altres espècies invasores.
Plantacions de restauració del paisatge i dels valors naturals.
La millora dels hàbitats forestals és un eix bàsic de la planificació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, l’any 2006 es va redactar el “Pla de Gestió Forestal del Parc de la Serralada de Marina”, amb l’objectiu de realitzar treballs de millora per tal d’aconseguir uns boscos més sans i estables (millora de l’hàbitat) i promoure la gestió forestal en l’àmbit del Parc. En aquesta línia, és necessari realitzar projectes que incideixen positivament en aquests objectius. Alhora, l'any 2010 va començar a redactar-se el Pla de conservació del Parc de la Serralada de Marina. El Pla és l'eina de planificació que identifica i valora els elements prioritaris d'interès per a la conservació, incloent, entre d'altres, les espècies vegetals i animals més amenaçades i, també, les espècies invasores. Paral•lelament a la redacció del Pla, ja es preveuen executar actuacions per al manteniment i recuperació d’espais oberts, un dels hàbitats a potenciar per la seva escassetat.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Recuperació i manteniment d'espais oberts

L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/05/2013
Data de finalització: 31/12/2013
Espais naturals: Parc de la Serralada de Marina
Municipis: Montcada i Reixac
Unitats de treball: 32,54 ha
Inversió econòmica: 97.292,15 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Treballs Forestals del Berguedà, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies