Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada Litoral » Realització de franges de baixa combustibilitat per a la defensa contra incendis en les vies principals (fase 3) al Parc de la Serralada Litoral

Realització de franges de baixa combustibilitat per a la defensa contra incendis en les vies principals (fase 3) al Parc de la Serralada Litoral

Primera fase del treball: tala d\'arbres de pi pinyoner. Octubre 2007

Objectius:
Reduir el combustible vegetal a banda i banda de la xarxa viària bàsica per millorar la utilitat del camí per reforçar una línia de defensa.
Potenciar la capacitat del camí per actuar com a tallafoc.
Augmentar la seguretat i millorar l’accés dels equips d’extinció.
Potenciar la creació de zones obertes per a l’ús de la fauna.

Actuacions previstes:
Realitzar franges de baixa combustibilitat mitjançant la reducció de la densitat de l’estrat arbori, l’eliminació de restes vegetals i l’estassada de l’estrat arbustiu i herbaci, en una amplada de 25 metres a banda i banda de les vies principals d’accés.
Realitzar la secció de servei o obertura de caixa a totes les vies on s’executa la franja de baixa combustibilitat, amb l’eliminació de tot tipus de vegetació en una amplada d’1,5 metres a banda i banda dels camins.
Els treballs a realitzar passen per l’aclarida de la massa forestal (és a dir, espaiar distància entre arbres per tal d’evitar el contacte entre capçades i alentir l’avanç de les flames en cas d’un incendi forestal), la poda dels arbres seleccionats, l’eliminació de les restes vegetals procedents de les tales i les podes, i l’estassada de matoll (és a dir, la reducció parcial dels arbustos presents). Un cop realitzades aquestes feines, es realitzarà el manteniment i millora dels camins de la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis.


Programa/es

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/10/2007
Data de finalització: 30/10/2008
Espais naturals: Parc de la Serralada Litoral
Municipis: Argentona
Unitats de treball: 29,50 ha
Inversió econòmica: 35.128,84 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies