Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada Litoral » Projecte de restauració de torrents, rieres i boscos de ribera a la Direcció Territorial Oriental

Projecte de restauració de torrents, rieres i boscos de ribera a la Direcció Territorial Oriental

Canyar a la riera de la Font de l’Alba (Tiana) abans dels treballs. Abril 2007

Objectius:
Analitzar l’estat actual dels torrents, les rieres i de l’hàbitat de ribera.
Eliminar la vegetació al·lòctona present en els trams de rieres estudiats.
Millorar la riquesa florística i la biodiversitat de la zona d’actuació.
Afavorir l’ús social dels torrents i les rieres.
Millorar les condicions hidràuliques dels torrents i les rieres.

Actuacions previstes:
Identificar els nuclis de vegetació al·lòctona a les rieres estudiades, i de la vegetació pròpia de les zones de ribera a potenciar.
Realitzar una eliminació mecànica i manual de la vegetació al·lòctona, especialment la canya (Arundo donax), l’ailant (Ailanthus altissima) i la robínia (Robinia pseudacacia).
Realitzar plantacions d’espècies de ribera a les zones treballades.


Programa/es

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 15/09/2007
Data de finalització: 31/12/2009
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina
Municipis: Badalona, Tiana, Tordera
Unitats de treball: 3,36 km
Inversió econòmica: 123.041,83 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Viver de Bell-lloc

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies