Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada Litoral » Millora forestal a l’entorn del patrimoni arqueològic al Litoral

Millora forestal a l’entorn del patrimoni arqueològic al Litoral

Treballs de millora forestal a Burriac. Novembre 2017

Objectius:

Posar en valor el patrimoni arqueològic del Parc.

Facilitar l’accés, la transitabilitat i l’estudi de l’àrea colindant als jaciments.

Protegir els elements singulars afavorint un bosc madur.

Actuaciones previstas:


Realitzar treballs silvícoles de tallada de millora en entorns amb interès arqueològic

Realitzar l'estassada de matoll en zones on es realitzarà la tallada de millora

Eliminació de plantes invasores.

Tractament de restes vegetals generades en una franja de 20 m al voltant dels camins


El Pla especial del Parc estableix que el seu òrgan gestor ha de vetllar per a la protecció, millora i conservació de totes les masies, ermites, castells i altres elements d’interès del patrimoni arqueològic, històric i arquitectònic inclosos en el catàleg de protecció del patrimoni cultural (article 35.1). Per aquest motiu, l’any 2008 va encarregar l’Inventari del patrimoni arqueològic del Parc de la Serralada Litoral i que descriu 193 jaciments. Aquest document és l’instrument que ha de permetre la creació de polítiques vinculades al patrimoni històric i cultural i a la seva protecció, conservació i accés públic.
La millora forestal a l’entorn del patrimoni arqueològic ha de permetre en primer lloc posar en valor els elements singulars i facilitar els treballs arqueològics de futurs estudis o seguiments complementaris als existents per conèixer i, en el seu cas, divulgar el patrimoni existen


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/06/2017
Data de finalització: 31/12/2017
Espais naturals: Parc de la Serralada Litoral
Municipis: Òsrrius, Cabrera de Mar, Montornès del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes
Unitats de treball: 22,63
Inversió econòmica: 50.221,79 €
Fase d'execució: finalitzat

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies