Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada Litoral » Pla d’actuacions per a la restauració de fonts

Pla d’actuacions per a la restauració de fonts

Treballs de millora de l’accés a la font amb la instal·lació d’un baixador d’escales de fusta. Gener 2017

Objectius:

Restaurar i consolidar les fonts en mal estat
Incrementar el valor natural i paisatgístic de les fonts
Fomentar i valoritzar el patrimoni

Actuacions previstes:

Restaurar les fonts existents al Vallès de major ús i en mal estat de conservació
Millorar l’entorn natural i creació de basses per a amfibis
Crear un itinerari de fonts i millorar els accessos


Una de les línies principals de treball al Parc de la Serralada Litoral és el de vetllar pels llocs de major interès per a la conservació i de mantenir el patrimoni natural i arquitectònic en bon estat i, alhora, fer-los compatibles. Aquest és el cas de les fonts, que antigament permetien abeurar-se en molts punts de la serralada i que s’han anat perdent a mesura que els usos tradicionals agrícoles i forestals han anat a la baixa. Les fonts no només representen punts d’interès social (com a abeuradors i punts d’estada i visita), si no que representen punts humits singulars d'alt potencial per a la fauna, especialment els amfibis.


Programa/es

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/01/2017
Data de finalització: 31/07/2017
Espais naturals: Parc de la Serralada Litoral
Municipis: Premià de Dalt, Santa Maria de Martorelles, Vilassar de Dalt
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 59.736,88 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

URBACET S.L.

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies