Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada Litoral » Pla d’actuacions per a la millora dels hàbitats forestals al Litoral

Pla d’actuacions per a la millora dels hàbitats forestals al Litoral

Estat inicial del bosc mixt de pi pinyer amb alzina, amb una continuïtat del combustible vertical i horitzontal. Setembre 2015

Objectius:

Potenciar el jove regenerat d’alzina i suro.
Reduir la competència entre arbres, afavorint les quercínies.
Obtenir masses més sanes i vigoroses.
Afavorir boscos amb menys càrrega de combustible (boscos de baixa combustibilitat).
Realitzar aclarides en boscos de pi pinyer amb bona regeneració d’alzina i surera.
Realitzar una selecció de rebrots de la jove massa emergent.
Desembosc de la fusta i eliminar les restes vegetals procedents de les actuacions.

Actuacions previstes:

La millora dels hàbitats forestals és un eix bàsic de la planificació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, l’any 2007 es va redactar el “Pla de Gestió Forestal del Parc de la Serralada Litoral. I Millores”, amb l’objectiu de realitzar treballs de millora per tal d’aconseguir uns boscos més sans i estables (millora de l’hàbitat) i promoure la gestió forestal en l’àmbit dels Parcs. En aquesta línia, és necessari realitzar projectes que incideixen positivament en aquests objectius.


Programa/es

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/09/2015
Data de finalització: 31/12/2015
Espais naturals: Parc de la Serralada Litoral
Municipis: Argentona, Vallromanes
Unitats de treball: 14,53 ha
Inversió econòmica: 51.311,99 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Treballs Forestals del Berguedà, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies