Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada Litoral » Potenciació de la pastura extensiva en zones forestals com a eina de gestió dels ecosistemes agroforestals

Potenciació de la pastura extensiva en zones forestals com a eina de gestió dels ecosistemes agroforestals

Treballs de manteniment de la secció de servei vora les pistes principals. Juny 2013

Objectius:

Ampliar i millorar les zones de pastura.
Recuperar espais oberts.
Trencar la continuïtat de combustible (prevenció d’incendis).
Millorar el paisatge, i
Crear tancats aptes pel ramat.
Crear zones adevesades.

Actuacions previstes:


Llaurar i sembrar conreus i pastures existents i parcialment abandonats.
Estassades selectives o totals manuals i mecanitzades.
Instal•lar tancats i abeuradors per al ramat.
Realitzar treballs forestals: creació de zones adevesades, aclarides, selecció de rebrots, estassades selectives de matoll i eliminació de restes vegetals.
La ramaderia extensiva al Parc està limitada a l’existència d’un ramat d’ovelles (uns 300 caps) i un ramat de cabres (uns 200 caps) en una mateixa explotació situada a la part central del Parc (Creu de Can Boquet). Actualment ambdós ramats pasturen alternativament per les proximitats de l’explotació, tant en zona de pastures com dins el bosc.

La finalitat última del projecte és l’ordenació de la pastura dins el Parc amb l’objectiu doble de mantenir els espais oberts i de mantenir les franges de prevenció d’incendis. Per aconseguir aquest objectiu cal ampliar i millorar les pastures existents i potenciar zones adevesades, juntament amb la millora d’infraestructures del ramat. En la fase prèvia a la redacció del projecte es van avaluar la situació de les franges de prevenció i les pastures existents (o abandonades), amb l’objectiu de definir itineraris de pastura que permetessin la seva connexió. Caldrà també, la instal•lació de tancats mòbils pel ramat d’estades temporals per abarcar el manteniment des d’Alella fins a Òrrius, seguint la pista principal carenera. Alhora, es van detectar zones boscoses tancades en zones estratègiques (ja siguin de connexió o de prevenció d’incendis) especialment aptes per a crear boscos adevesats (boscos de baixa densitat arbòria on es potencia un estrat herbaci pasturable). Amb aquesta situació inicial, i amb l’acord amb els propietaris de les finques, s’han determinat les zones prioritàries d’actuació que s’inclouen en el present projecte d’execució.


Programa/es

Recuperació i manteniment d'espais oberts

L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/05/2013
Data de finalització: 31/12/2013
Espais naturals: Parc de la Serralada Litoral
Municipis: Alella, Òsrrius, Cabrils, La Roca del Vallès, Teià, Vallromanes, Vilanova del Vallès
Unitats de treball: 37,34
Inversió econòmica: 135.498,64 €
Fase d'execució:

Empresa/es tècniques especialitzades

URBACET S.L.

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies