Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada Litoral » Gestió dels ecosistemes forestals i de ribera. Fase II

Gestió dels ecosistemes forestals i de ribera. Fase II

Acondicionament i millora de l’entorn de la font i bassa. Octubre 2011

Objectius:

Millorar estabilitat dels boscos joves.

Potenciar l’alzina, el roure i la surera enfront dels pins.

Reducció del combustible forestal.

Restaurar el bosc de ribera autòcton.

Potenciar els prats d’albellatge.

Actuacions previstes:

Aclarir pinedes de pi pinyer amb regeneració de quercínies.

Realitzar selecció de tanys de quercínies.

Tallar espècies introduïdes i plantar espècies pròpies dels torrents.

Recuperar i mantenir espais oberts.

La millora dels hàbitats forestals és un dels eixos de la planificació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. El present projecte recull actuacions executives incloses dins de diferents plans, com són el Pla de Gestió Foresal del Parc de Marina, el Pla de Gestió Forestal del Litoral i actuacions contemplades al Pla de Conservació de Marina (en redacció).

El projecte preveu un conjunt d’actuacions destinades a la millora dels boscos joves de quercínies, ja siguin en zones de regeneració natural després d’un incendi forestal o bé de regeneració natural sota pineda. També s’actua al Torrent d’en Cuquet, per a la naturalització de la seva llera. Una altra actuació a destacar és la de potenciar els prats d’albellatge mitjançant el manteniment dels espais oberts existents com a herbassars.


Programa/es

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/10/2011
Data de finalització: 31/03/2011
Espais naturals: Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina
Municipis: Badalona, La Roca del Vallès, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Vallromanes, Vilassar de Dalt
Unitats de treball: 88,87 ha
Inversió econòmica: 167.290,51 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Treballs Forestals del Berguedà, SL

Empresa/es d'inserció social

Fundació APIP-ACAM

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies