Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada Litoral » Gestió dels ecosistemes forestals i de ribera. Fase I

Gestió dels ecosistemes forestals i de ribera. Fase I

Desarrelament mecanitzat amb giratòria. Febrer 2011

Objectius:

Potenciar el jove regenerat d’alzina i suro.

Reduir la competència entre arbres, afavorint les quercínies.

Obtenir masses més sanes i vigoroses.

Afavorir boscos amb menys càrrega de combustible (boscos de baixa combustibilitat).
Eliminar les espècies invasores i potenciar la vegetació autòctona.

Actuacions previstes:

Realitzar aclarides en boscos de pi pinyer amb bona regeneració d’alzina i surera.

Realitzar una selecció de rebrots de la jove massa emergent.

Eliminar espècies invasores, millorar les espècies naturals i realitzar plantacions complementàries.

La millora dels hàbitats forestals és un eix bàsic de la planificació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, l’any 2006 es va redactar el “Pla de Gestió Forestal del Parc de la Serralada de Marina”, i l’any 2007 el “Pla de Gestió Forestal del Parc de la Serralada Litoral. I Millores”, amb els objectius de realitzar treballs de millora per tal d’aconseguir uns boscos més sans, estables i madurs (millora de l’hàbitat) i promoure la gestió forestal en l’àmbit dels Parcs. En aquesta línia, és necessari realitzar projectes que incideixen positivament en aquests objectius. Alhora s’actuarà en accions per a la conservació, amb l’eliminació d’alzavares, figues de moro i canya americana.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/01/2011
Data de finalització: 31/12/2011
Espais naturals: Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina
Municipis: Òsrrius, Badalona, Cabrera de Mar, La Roca del Vallès, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Vilanova del Vallès
Unitats de treball: 76,72 ha
Inversió econòmica: 172.430,82 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Treballs Forestals del Berguedà, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies