Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada Litoral » Treballs de millora silvícola. Execució dels Plans de Gestió Forestals

Treballs de millora silvícola. Execució dels Plans de Gestió Forestals

Zona d’apilar els arbres i trituració per a biomassa. Juny 2010

Objectius:

Pinedes de pi pinyer: millorar l’estabilitat i l’estructura del bosc; reduir la competència entre arbres.
Bosc jove d’alzina: Potenciar el desenvolupament de la regeneració natural d’alzina i roure després dels incendis forestals (o bé el regenerat sota arbrat).
Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats verticals.
Potenciar els boscos madurs (majors creixements i diàmetres).
Potenciar la biodiversitat aplicant criteris silvícoles que persegueixin aquest fi.

Actuacions previstes:

Realitzar aclarides en boscos de pi pinyoner amb densitats (peus/ha) excessives. Tamé desemboscar la fusta, i en zones inaccessibles, trossejar i eliminar les restes vegetals procedents de les actuacions.
Realitzar una selecció de tanys a les soques rebrotades d’alzina i roure.
Realitzar l’esporga de les branques inferiors dels tanys seleccionats.
Trossejar i eliminar les restes vegetals procedents de la selecció de tanys.


La millora dels hàbitats forestals és un eix bàsic de la planificació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, l’any 2006 es va redactar el “Pla de Gestió Forestal del Parc de la Serralada de Marina”, i l’any 2007 el “Pla de Gestió Forestal del Parc de la Serralada Litoral. I Millores”, amb els objectius de realitzar treballs de millora per tal d’aconseguir uns boscos més sans i estables (millora de l’hàbitat) i promoure la gestió forestal en l’àmbit dels Parcs. En aquesta línia, és necessari realitzar projectes que incideixen positivament en aquests objectius.
S’actuarà principalment sobre pinedes de pi pinyer molt espesses, amb boscos estancats i poc vigorosos, i sobre alzinars joves on es potenciarà la formació com a arbres.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/02/2010
Data de finalització: 31/12/2010
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina
Municipis: Alella, Cabrera de Mar, La Roca del Vallès, Montcada i Reixac, Sant Celoni
Unitats de treball: 80,08 ha
Inversió econòmica: 153.231,17 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Treballs Forestals del Berguedà, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies