Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada Litoral » Projecte de recuperació i manteniment d’espais oberts, a la Direcció Territorial Oriental (fase 2)

Projecte de recuperació i manteniment d’espais oberts, a la Direcció Territorial Oriental (fase 2)

Zona recuperada de pastures a Can Portell. Juny 2010

Objectius:

Ampliar i millorar les zones de pastura.

Recuperar espais oberts.

Trencar la continuïtat de combustible.

Millorar el paisatge.

Actuacions previstes:

Llaurar i sembrar conreus i pastures existents i parcialment abandonats.

Realitzar treballs forestals: creació de zones adevesades, aclarides, estassades selectives de matoll i eliminació de restes vegetals.

Plantar espècies de rosàcies o altres espècies arbustives en marges i voltants de zones recuperades.

Durant les darreres dècades, s’han anat abandonant conreus i pastures pel seu baix rendiment econòmic. L’abandonament de les activitats agràries i rurals ha contribuït a l’avançament dels boscos i a una pèrdua de diversitat d’espais i ambients. Aquest fet té una especial incidència en terrenys muntanyosos, com són els situats dins els parcs. Els conreus d’aquestes zones es caracteritzen per les seves dimensions reduïdes i per l’escassa productivitat.

D’altra banda, ofereixen uns béns naturals que prenen major rellevància per la seva escassetat, com són:
L’ampliació i millora de les zones de pastures.
La millora de l’hàbitat d’espècies faunístiques pròpies d’espais oberts.
El trencament de la continuïtat del combustible forestal (prevenció d’incendis).
La millora del paisatge, etc.

Amb l’objectiu general de la recuperació i manteniment d’espais oberts es persegueix l’aprofitament per pastura per part dels ramats existents. També es potencia l’aprofitament de pastures per part de la fauna salvatge (amb la millora de les àrees de caça) o el simple manteniment com a espai obert (evitant l’avançament cap a bosc).


Programa/es

Recuperació i manteniment d'espais oberts

L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/06/2009
Data de finalització: 31/12/2009
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral
Municipis: Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, La Roca del Vallès, Premià de Dalt, Santa Maria de Martorelles, Tordera
Unitats de treball: 19,71 ha
Inversió econòmica: 45.390,86 €
Fase d'execució: finalitzat

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies