Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada Litoral » Treballs de millora silvícola: execució del Pla de gestió forestal (fase 1)

Treballs de millora silvícola: execució del Pla de gestió forestal (fase 1)

Visió general de la zona de treball del municipi d’Alella. Novembre 2008

Objectius:

A les pinedes de pi pinyoner:

Millorar l’estabilitat i l’estructura del bosc.

Reduir la competència entre arbres.

Obtenir masses més sanes i vigoroses.

Millorar el creixement i formació del pi pinyer jove, alhora que es trenca la continuïtat vertical de combustible.

Als alzinars:

Potenciar el desenvolupament de la regeneració natural d’alzina i roure després dels incendis forestals (o bé el regenerat sota arbrat).

Millorar el creixement en diàmetre i alçada dels tanys seleccionats, aconseguint la màxima productivitat de les soques rebrotades.

Augmentar la producció d’aglans en els tanys seleccionats.

Orientar les masses forestals cap a la producció de llenyes.

Per a tots els boscos:

Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats verticals.

Potenciar els boscos madurs (majors creixements i diàmetres).

Potenciar la biodiversitat aplicant criteris silvícoles que persegueixin aquest fi.

Actuacions previstes:

A les pinedes de pi pinyoner:

Realitzar aclarides en boscos de pi pinyoner amb densitats (peus/ha) excessives.

Realitzar l’esporga de les branques inferiors dels tanys i arbres seleccionats.

Desemboscar la fusta aprofitable.

Als alzinars:

Realitzar una selecció de tanys a les soques rebrotades d’alzina i roure, seleccionant entre 2 i 3 tanys/soca en el cas de l’alzina i entre 1 i 2 tanys/soca en el roure.

Realitzar l’esporga de les branques inferiors dels tanys seleccionats.

Trossejar i eliminar les restes vegetals procedents de la selecció de tanys.

Per a tots els boscos:

Realitzar la secció de servei o obertura de caixa a totes les vies principals on es realitzen treballs, amb l’eliminació de tot tipus de vegetació en una amplada de 2 metres a banda i banda dels camins.

Resum:

La millora dels hàbitats forestals és un eix bàsic de la planificació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, l’any 2007 es va redactar el “Pla de Gestió Forestal del Parc de la Serralada Litoral. I Millores”, amb l’objectiu de realitzar treballs de millora per tal d’aconseguir uns boscos més sans i estables (millora de l’hàbitat) i promoure la gestió forestal en l’àmbit del Parc. En aquesta línia, és necessari realitzar projectes que incideixen positivament en aquests objectius. Paral·lelament es va fer un Pla similar en el cas del Parc de la Serralada de Marina, on també s’hi actuarà.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Millora forestal de zones afectades pels incendis

Agrupa els projectes que detallen treballs forestals per a la recuperació de zones cremades. A les àrees que es regeneren de forma natural, es planifiquen actuacions per accelerar el procés natural (com ara la selecció de tanys de roure i alzina o l’aclarida de pi blanc en zones amb regeneració excessiva d’aquesta espècie), i en els sectors sense regeneració d’espècies arbòries, es preveu l’execució de reforestacions.

Prevenció d'incendis forestals

Els incendis forestals són pertorbacions habituals a les zones mediterrànies i les darreres dècades han afectat milers d’hectàrees de la província de Barcelona. Des de fa anys, s’estan executant projectes en els espais naturals relacionats amb la prevenció d’incendis que recullen actuacions com ara la realització i manteniment de franges de baixa combustibilitat i de seccions de servei, i l’arranjament de la xarxa viària bàsica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/10/2008
Data de finalització: 30/04/2009
Espais naturals: Parc de la Serralada Litoral
Municipis: Alella, Cabrera de Mar, Cabrils, Vilassar de Dalt
Unitats de treball: 53,00 ha
Inversió econòmica: 102.213,51 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies