Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada Litoral » Restauració dels torrents, rieres i boscos de ribera

Restauració dels torrents, rieres i boscos de ribera

Treballs d’eliminació de canya amb desbrossadora manual. Juny 2008

Objectius:
Millorar la riquesa florística pròpia dels ambients riparis, eliminar espècies al·lòctones, millorar les condicions hidràuliques i paisatgístiques

Actuacions previstes:
Identificar els nuclis de la vegetació al·lòctona i de la pròpia a potenciar
Eliminar la vegetació al•lòctona, especialment de la canya
Realitzar plantacions d’espècies de ribera autòctones
Les rieres i torrents de la Serra del Litoral presenten una riquesa florística característica dels ambients humits en espais mediterranis. Els treballs de millora que es realitzaran tenen com a objectiu final potenciar aquest hàbitat, i que sovint el trobem en un estat de conservació d’escàs valor. Les actuacions se centraran en l’eliminació mecànica i manual de la canya, puntualment també d’ailants i acàcies. Posteriorment es faran plantacions localitzades per bosquets de comunitats autòctones (alocar, bosc mixt de ribera, roureda i alzinar).


Programa/es

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 03/06/2008
Data de finalització: 15/12/2008
Espais naturals: Parc de la Serralada Litoral
Municipis: Cabrera de Mar
Unitats de treball: 1,01 km
Inversió econòmica: 65.584,91 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Viver de Bell-lloc

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies