Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural del Montseny » Pla d’Actuació per a la restauració de zones degradades per grans incendis forestals

Pla d’Actuació per a la restauració de zones degradades per grans incendis forestals

Vista general de la zona de treball en bosc jove procedent de regeneració natural. Desembre 2017

Objectius:

Potenciar la recuperació de la riquesa i diversitat del paisatge forestal de la vessant oest del Parc Natural del Montseny afectada pels incendis de 1994 i de 2001.
Potenciar la recuperació de la cobertura vegetal en aquelles zones on la regeneració natural ha estat deficient o molt deficient.
Crear una disminució immediata de la càrrega de combustible i a la ruptura de la continuïtat vertical i horitzontal de la massa forestal.
Promoure la gestió forestal encaminada a la supervivència de la massa i a la seva resiliència respecte a pertorbacions originades per incendis forestals.

Actuacions previstes:

Realitzar aclarides en boscos joves procedents de regeneració natural
Realitzar la selecció de tanys d’alzina, roure i altres.

Al juliol de l’any 1.994 es va produir un incendi forestal als Cingles del Vertí que va afectar varis municipis, entre ells el de Figaró-Montmany. Per altra banda, a l’agost de l’any 2.001 un incendi forestal va assolar l’àmbit de les Costes de Can Palau. Dins l’àmbit del Parc, l’alzinar (Quercus ilex) i les pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) van ser les formacions vegetals més afectades. És per això que es considera de gran interès realitzar els treballs forestals necessaris per afavorir la regeneració de les masses afectades pel foc, reduint la cobertura del sotabosc i permetent un millor desenvolupament del regenerat existent.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/08/2017
Data de finalització: 31/12/2017
Espais naturals: Parc Natural del Montseny
Municipis: La Garriga, Figaró-Montmany
Unitats de treball: 18,45
Inversió econòmica: 49.816,03 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Passar Via, Empresa d'Inserció, S.L.

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies