Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural del Montseny » Pla d’actuació per a la millora d’hàbitats d’interès al Montseny

Pla d’actuació per a la millora d’hàbitats d’interès al Montseny

Treballs de millora forestal al voltant de peus d’avet per a potenciar el vigor i la regeneració de l’avetosa. Novembre 2015

Objectius:

Potenciar la recuperació de la riquesa i diversitat del paisatge forestal
Prendre mesures correctores per restaurar i aturar processos d’erosió del sòl
Potenciar la recuperació de la cobertura vegetal en aquelles zones on la regeneració natural ha estat deficient o molt deficient.
Recuperació d’espais oberts d’especial interès i de pastures.
Control i lluita d’espècies invasores
Tallada selectiva d’arbrat i matolls.
Estassades manuals i mecanitzades en zones d’antigues pastures.
Tractament d’espècies invasores com l’ailant

Actuacions previstes:

L’ordenació de l’espai forestal i del seu paisatge és un dels objectius prioritaris dins la gestió del Parc Natural del Montseny. Les línies estratègiques del Parc marquen les tasques de recuperació i millora en zones cremades, la de millora en espais oberts i el control d’espècies invasores molt actives en aquests espais poc consolidats. Per aquest motiu es plategen un conjunt de treballs forestals destinats a la millora dels hàbitats més alterats i que tenen un especial interès per a la conservació del Parc.


Programa/es

Recuperació i manteniment d'espais oberts

L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/10/2015
Data de finalització: 31/01/2016
Espais naturals: Parc Natural del Montseny
Municipis: Gualba, Montseny
Unitats de treball: 20,50
Inversió econòmica: 54.329,00 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Associació Sant Tomàs P.A.R.M.O - TAC-OSONA

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies