Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Espai Natural de les Guilleries-Savassona » Restauració d’hàbitats de riera degradats a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Restauració d’hàbitats de riera degradats a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Treballs de consolidació i prevenció de l’erosió del marge de la Riera Major. Novembre 2017

Objectius:

Millora de la qualitat piscícola
Millora de la qualitat ecològica
Millora de la qualitat ambiental.

Actuacions previstes:

Protegir els marges erosionats de la riera Major.
Diversificar la llera per fomentar zones de refugi per la fauna
Eliminar les espècies invasores

Actualment la Riera d’Espinelves i la Riera Major presenten algunes problemàtiques pel que fa a la seva qualitat ecològica. D’una banda, hi ha un increment del transport de sorres probablement a resultes de l’ampliació de l’eix, i que sedimenta a la llera del riu en aquells punts on la velocitat disminueix. La sedimentació d’aquest material genera el canvi morfològic de la llera i la colmatació del material de la
mateixa. Aquesta sedimentació del material fi transportat per la llera fa que hi domini el material sorrenc, material
massa fi i poc adequat per a la fresa de diferents espècies aquàtiques, impedint, així el seu correcte desenvolupament. Aquest és un fenomen natural en molts rius mediterranis. Tot i així, en el cas d’estudi, aquest fenomen es veu accentuat degut a l’afectació que tenen les obres realitzades a la zona
per a la construcció de l’eix transversal que ha fet incrementar el cabal sòlid transportat per la riera i, així, la sedimentació del mateix.


Programa/es

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/05/2017
Data de finalització: 31/12/2017
Espais naturals: Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Municipis: Sant Sadurní d'Osormort
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 53.140,79 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Associació Sant Tomàs P.A.R.M.O - TAC-OSONA

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies