Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Espai Natural de les Guilleries-Savassona » Programa de restauració de les fonts i basses (2a fase)

Programa de restauració de les fonts i basses (2a fase)

Estat final de la bassa  del Brudon restaurada. Desembre 2009

Objectius:

Integrar les fonts i basses en el seu entorn natural i en les àrees d’estades associades.

Restaurar i conservar els hàbitats per a amfibis.

Actuacions previstes:

Eliminació de la vegetació al voltant de la bassa.

Impermeabilitzar la bassa i millora del sistema de recollida d’aigua

Instal•lació de tanca de seguretat

El Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona ha iniciat la restauració de diverses fonts d’aquest espai. Les actuacions formen part del programa de restauració de fonts i basses a l'Espai Natural de Guilleries-Savassona, redactat entre 2006 i 2007 en el marc del Conveni de col•laboració entre la Caixa i la Diputació de Barcelona.

Les quaranta-cinc fonts i seixanta-dos basses inventariades en tot l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona es troben localitzades de forma desigual i esparsa sobre el territori. En el programa de restauració només es fa front als problemes resultat de l'abandonament de les fonts i les basses. Tanmateix, per aconseguir una bona recuperació de l'àmbit, cal actuar a nivell d'aqüífer que és en definitiva el principal responsable de la manca general d'aigua als punts estudiat


Programa/es

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/09/2009
Data de finalització: 30/11/2009
Espais naturals: Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Municipis: Sant Julià de Vilatorta
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 50.000,00 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Naturalea Conservació, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies