Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Espai Natural de les Guilleries-Savassona » Desenvolupament del programa de millora de fonts i basses. Fase 1

Desenvolupament del programa de millora de fonts i basses. Fase 1

Treballs de restauració de la font i voltants. Març 2008

Objectius:I

ntegrar les fonts i basses en el seu entorn natural i en les àrees d’estades associades.
Restaurar i conservar els hàbitats per a amfibis.
Revalorar el patrimoni històric de les fonts.
Potenciar l'ús social amb activitats de lleure compatibles amb la conservació dels espais per tal de difondre l'educació ambiental com un valor entre la població.
Desenvolupar línies d'actuació orientades a la recuperació i conservació dels espais per al lleure, l'educació ambiental i la difusió de la importància de les seves funcions ecològiques, paisatgístiques i socials.

Actuacions previstes:

Fonts a restaurar: Font del Raig, Font de Puig-sec, Font dels Pecats, Font del Castell, Font Rifà, font del Bisbe.

Per a cadascuna de les sis fonts s’actuarà, específicament, en diferents àmbits de treball:

La consolidació de l’hàbitat.

La millora de l’accessibilitat

La restauració estructural

El mobiliari

El Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona ha iniciat la restauració de diverses fonts d’aquest espai. Les actuacions formen part del programa de restauració de fonts i basses a l'Espai Natural de Guilleries-Savassona, redactat entre 2006 i 2007 en el marc del Conveni de col•laboració entre la Caixa i la Diputació de Barcelona.

Les quaranta-cinc fonts i seixanta-dos basses inventariades en tot l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona es troben localitzades de forma desigual i esparsa sobre el territori. En el programa de restauració només es fa front als problemes resultat de l'abandonament de les fonts i les basses. Tanmateix, per aconseguir una bona recuperació de l'àmbit, cal actuar a nivell d'aqüífer que és en definitiva el principal responsable de la manca general d'aigua als punts estudiat


Programa/es

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/03/2009
Data de finalització: 30/06/2009
Espais naturals: Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Municipis: Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d'Osormort, Tavèrnoles, Vilanova de Sau
Unitats de treball: 6,00 ut
Inversió econòmica: 50.000,00 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Naturalea Conservació, SL

Empresa/es d'inserció social

L'Associació, Centre de Formació i Prevenció

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies