Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Altres » Projecte de millora del patrimoni natural a L’Estany

Projecte de millora del patrimoni natural a L’Estany

Vista general del pla de l’Estany des del camí ral ramader. Juliol 2019

Objectius:

Donar a conèixer els elements naturals de més valor del municipi relacionats amb l’aigua i l’antic estany.

Millora d’hàbitats relacionats amb l’aigua i les zones humides.

Conservació d’amfibis.

Millora paisatgística als voltants de l’antic estany.

Millora de l’accés.

Actuacions previstes:

Ampliar la zona d’acumulació d’aigua en aiguamolls per augmentar la superfície de zona inundable (crear sobreamples en el rec).
Millorar la vegetació de zones humides al sector de l’estany.
Millora forestal del bosc de ribera, del bosc mixt de pi i roure i ampliació del matollar de marge de conreu (aranyoner).
Crear un nou accés a la Font del Mig Prat.
Condicionament de basses per a la conservació d’amfibis.

El municipi de l’Estany està situat en l’altiplà del moianès i té un ric patrimoni natural, especialment el relacionat amb l’aigua. Les zones humides són uns dels ecosistemes més diversos i rics biològicament però, alhora, particularment fràgils i vulnerables. L’aigua és l’element protagonista a l’Estany. El sistema de recol·lecció amb recs de drenatge, la conducció a través de les mines i el desguàs a la riera dibuixen el cicle de l’aigua al municipi. Per aquest motiu, les actuacions de millora del patrimoni natural de l’Estany se centraran en dos sectors: (1) un al voltant del Rec de les Nogueres, amb l’existència d’un camí molt freqüentat pels veïns que passegen, i que pretén donar a conèixer els elements naturals que hi són presents (aiguamolls, ecotons i paisatge); i (2) l’altre a la part alta de la Riera de l’Estany, on també existeix un sender que ressegueix les nombroses fonts i basses existents, i on es preveu la renaturalització de les basses per a la conservació i millora de l’hàbitat per a amfibis. En ambdós sectors, ja existeixen els camins i senyalització adequats, i amb el present projecte es pretén posar en valor els elements més destacats. Les actuacions a la zona de l’antic estany intenten respectar possibles actuacions futures que es podrien desprendre del Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat), i que inclou la Restauració i millora ambiental de la zona humida de l’estany de l’Estany, document que veu factible la recuperació de l’estany, un projecte de gran envergadura.


Programa/es

Millora de la infraestructura verda local

Els ecosistemes naturals i seminaturals poden proporcionar beneficis per a les persones afavorint la seva qualitat de vida. Aquests sistemes poden estar formats per boscos, conreus, rius, etc. Els beneficis que generen se’ls coneix com a serveis ecosistèmics. Una de les funcions de la infraestructura verda és disposar d’aquesta xarxa de zones naturals i seminaturals, de manera planificada i gestionada, per tal d’aconseguir el màxim de serveis per a les persones. La millora de la infraestructura verda local consisteix en un conjunt d’actuacions dirigides a mantenir un medi natural més estable i actuar en la línia de diversificar, incrementar i optimitzar la prestació de serveis dels ecosistemes.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/11/2020
Data de finalització: 31/03/2021
Espais naturals: Altres
Municipis: L’Estany
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 39.899,41 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Aprèn Serveis Ambientals SL

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies