Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Altres » Projecte de museïtzació dels fornsde calç d’en Farreras(Vallirana)

Projecte de museïtzació dels fornsde calç d’en Farreras(Vallirana)

Forn de calç de pedra amb plafó interpretatiu de l’aprofitament de la calç. Juliol 2020

Objectius:

Valoritzar els usos tradicionals i el patrimoni arquitectònic associat.
Millorar l’entorn forestal immediat.
Millorar l’accés.
Interpretar i difondre el patrimoni cultural

Actuacions previstes:

Consolidació dels elements arquitectònics i de la pedrera.
Realització de treballs de millora forestal.
Creació d’aparcament, creació de camí d’accés i millora dels camins existents.
Instal·lar elements de seguretat.
Creació d’un itinerari amb panells interpretatius.

El conjunt del forn de calç d’en Farreras està format per diversos forn, la pedrera, restes de calç i altres elements puntuals relacionats amb l’aprofitament tradicional de la calç que es feia a Vallirana fins al segle XX. El valor arquitectònic és major gràcies a l’estat actual del conjunt d’elements, la seva proximitat i facilitat d’accés. Per tant, és una bona oportunitat de posar en valor el patrimoni rural i donar-lo a conèixer als veïns i visitants en general, mitjançant la museïtzació del conjunt i la creació d’un itinerari interpretatiu. No es preveu la realització d’obres de restauració del patrimoni, tan sols de consolidació dels elements construïts. Paral·lelament es preveu la realització de treballs de millora forestal de l’entorn immediat, la instal·lació d’elements de seguretat, la millora de l’accés i la instal·lació de panells interpretatius.


Programa/es

Millora de la infraestructura verda local

Els ecosistemes naturals i seminaturals poden proporcionar beneficis per a les persones afavorint la seva qualitat de vida. Aquests sistemes poden estar formats per boscos, conreus, rius, etc. Els beneficis que generen se’ls coneix com a serveis ecosistèmics. Una de les funcions de la infraestructura verda és disposar d’aquesta xarxa de zones naturals i seminaturals, de manera planificada i gestionada, per tal d’aconseguir el màxim de serveis per a les persones. La millora de la infraestructura verda local consisteix en un conjunt d’actuacions dirigides a mantenir un medi natural més estable i actuar en la línia de diversificar, incrementar i optimitzar la prestació de serveis dels ecosistemes.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/12/2019
Data de finalització: 01/07/2020
Espais naturals: Altres
Municipis: Vallirana
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 32.118,64 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

TALHER, SA

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies