Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Altres » MIillora de hábitat dels ratpenats cavernícoles al bosc de Can Palomeres

MIillora de hábitat dels ratpenats cavernícoles al bosc de Can Palomeres

Herbassar amb matolls i arbres joves. Novembre 2019

Objectius:

La conservació i millora de l’hàbitat immediat a les coves per als ratpenats.
Augmentar la presència d’aliment disponible per als ratpenats.

Actuacions previstes:

Realitzar treballs de millora forestal del bosc.
Realitzar obertura d’espais oberts en zona de matollar.
Potenciar la diversitat d’ambients i d’espècies vegetals (especialment les de flor).
Crear piles de restes per a potenciar la presència d’insectes, i
Eliminar la canya americana del torrent i plantació.

Els ratpenats són un dels grups de mamífers més amenaçats a nivell europeu i són molt vulnerables a la presència humana.
A les mines de Can Palomeres s’han observat més de 14 espècies diferents de ratpenats cavernícoles i d’altres forestals. Una elevada diversitat en quant a gènere i família. Les mines suposen una localitat intermèdia que permet la migració de les colònies de ratpenats des de les coves d’hivernada fins a les de cria. Es pot considerar com un tresor sorgit de l’acció humana per l’explotació minera que va donar lloc a un dels refugis de quiròpters més importants de Catalunya.
L’indret immediat a les coves de Can Palomeres és eminentment forestal, format per boscos de pins, alzines, roures i alguns matollars, essent d’una elevada diversitat d’espècies. L’abandonament de les activitats tradicionals del bosc fa que el paisatge tendeixi a tancar-se i homogeneïtzar-se, amb la conseqüent pèrdua d’ambients i espècies forestals. Les actuacions que es proposen van dirigides a la conservació i millora de l’hàbitat forestal immediat a les coves dels ratpenats cavernícoles, i van dirigides a potenciar la diversitat d’hàbitats i augmentar la presència d’insectes (aliment bàsic dels ratpenats). Així les actuacions a realitzar seran eminentment de millora forestal, amb la finalitat d’aconseguir boscos més estables i madurs. També es preveu potenciar la diversitat d’espècies dins els diferents bosquets i augmentar la presència d’espècies vegetals amb flor.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Millora de la infraestructura verda local

Els ecosistemes naturals i seminaturals poden proporcionar beneficis per a les persones afavorint la seva qualitat de vida. Aquests sistemes poden estar formats per boscos, conreus, rius, etc. Els beneficis que generen se’ls coneix com a serveis ecosistèmics. Una de les funcions de la infraestructura verda és disposar d’aquesta xarxa de zones naturals i seminaturals, de manera planificada i gestionada, per tal d’aconseguir el màxim de serveis per a les persones. La millora de la infraestructura verda local consisteix en un conjunt d’actuacions dirigides a mantenir un medi natural més estable i actuar en la línia de diversificar, incrementar i optimitzar la prestació de serveis dels ecosistemes.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/12/2019
Data de finalització: 01/12/2021
Espais naturals: Altres
Municipis: Malgrat de Mar
Unitats de treball: 15,27
Inversió econòmica: 28.707,12 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Brot - Empresa d'inserció

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies