Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Xarxa de Parcs Naturals » Adquisició i adequació de material per a l’adaptació dels Programes “Viu el Parc” i “Coneguem els nostres Parcs”

Adquisició i adequació de material per a l’adaptació dels Programes “Viu el Parc” i “Coneguem els nostres Parcs”

Manuals adaptats de la flora i fauna dels Parcs. Juny 2010

Objectius:

Eliminar i/o reduir les poblacions d’espècies de quelonis aquàtics al•lòctons presents en l’àmbit de treball. Alhora, aprofitar el trampeig en viu de les espècies invasores per marcar i seguir la població de l’espècie autòctona.

Incrementar els indrets d’assolellament per a les tortugues aquàtiques com a millora d’hàbitat per a les espècies autòctones i per a facilitar el seguiment de l’impacte de les captures sobre les exòtiques.

Incrementar els ambients òptims de cria (sorrals) en trams fluvials fora de l’embassament on domina la tortuga de rierol per sobre de les espècies exòtiques.

Conscienciar als usuaris del parc sobre la necessitat de no alliberar espècies exòtiques a l’espai protegit, i en concret tortugues aquàtiques.

Actuacions previstes:

Control de les poblacions de quelonis aquàtics exòtics invasors mitjançant el trampeig durant dos mesos amb disset trampes de tipus nansa d’embut amb flotadors que permet la captura en viu.

Instal•lació de tres petites plataformes d’assolellament en indrets estratègics de l’embassament, que tanmateix facilitaran la detecció i seguiment del conjunt de quelonis aquàtics.

Realització de millores d’hàbitat a la riera de Marmellar per a la cria de la tortuga de rierol consistents en: tres abocaments d’un petit volum de graves per a crear llocs favorables de posta.

Maquetació i realització de rètols informadors i explicatius sobre la prohibició legal de l’alliberament d’espècies exòtiques i la problemàtiques associades.

La millora dels espais fluvials és un eix bàsic de la planificació dels espais que constitueixen la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per millorar la superfície forestal d’aquests espais i potenciar les zones de ribera en estat de degradació. Les tortugues d’aigua dolça autòctones són un element característic de les comunitats fluvials ben preservades de la província però en les darreres dècades s’han fet molt rares per diversos impactes entre els quals destaquen: degradació dels ecosistemes de ribera i el seu entorn, pol•lució, recol•lecció d’exemplars i alliberament de tortugues d’aigua exòtiques invasores.

Amb els coneixements actuals és té constància de que a l’embassament del Foix i rodalies hi ha una de les principals poblacions de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) de la província de Barcelona i la principal de la Xarxa de Parcs Naturals. Les estimacions són d’entre un centenar i dos-cents exemplars. Aquesta espècie es considera d’especial interès en conservació de la biodiversitat
L’origen del present Projecte s’emmarca en el “Programa de conservació de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i la tortuga d’estany (Emys orbicuaris), i de control de la tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) i altres quelonis al•lòctons” i que proposa un pla de treball a nivell de tota la Xarxa de Parcs de la Diputació per tal de recuperar les poblacions dels quelonis autòctons i minimitzar els impactes de les espècies exòtiques.


Programa/es

Adaptació dels programes Viu el Parc i Coneguem els Nostres Parcs

Els programes de divulgació dels valors ambientals dels Parcs es volen apropar a les persones que tenen major dificultat d'accedir i interpretar el medi natural. Les actuacions van destinades a adaptar el material de divulgació existent, com el material educatiu en diferents formats (llibres en braile, jocs, etc) i facilitar l'accés per a persones amb mobilitat reduïda.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/01/2010
Data de finalització: 31/12/2010
Espais naturals: Xarxa de Parcs Naturals
Municipis:
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 37.482,00 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

La Vola, FUSIC

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies