Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Foix » Pla Actuació per a la millora hàbitats forestals i potenciació de la ramaderia

Pla Actuació per a la millora hàbitats forestals i potenciació de la ramaderia

Estat inicial de la pineda jove de pi blanc densa procedent de regeneració natural després d’un incendi forestal (juny 2017)

Objectius:

Millorar l’estabilitat de la massa forestal.
Augmentar el creixement en alçada i en diàmetre dels pins.
Potenciar la producció de pinyes fèrtils.
Mantenir zones obertes que actuïn com a interfase entre conreus i boscos.
Potenciar la ramaderia extensiva dins el Parc.

Actuacions previstes:

Realitzar aclarides en boscos de pi blanc en fase de regeneració
Realitzar la selecció de tanys d’alzina.
Sembra de pastures, recuperació de camins ramaders i petites infrastructures de tancats per a estades temporals.

La millora dels hàbitats forestals és un eix bàsic de la planificació dels espais que constitueixen la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. A fi de contribuir a l’adaptació dels sistemes naturals als efectes del canvi climàtic, la gestió dels hàbitats forestals es planifica tenint en compte que cal incrementar la seva resistència a un escenari de majors temperatures i escassetat d’aigua, així com la seva resiliència i capacitat de regeneració en front de les pertorbacions (incendis, sequeres), que podrien incrementar-se notablement a les properes dècades. Alhora, també s’actuarà amb l’objectiu del manteniment i millora dels espais oberts, per tal de potenciar la ramaderia extensiva dins el Parc i afavorir un paisatge tipus mosaic amb pastura, força escassa en aquesta zona. La ramaderia extensiva comporta uns beneficis directes molt lligats a la millora i conservació del parc. Controla el sotabosc i disminueix el risc d’incendi forestal, potencia les pastures i crea paisatge tipus mosaic, potencia hàbitats oberts molt escassos i fonamentals per a certes espècies escasses i protegides, dinamitza l’economia local, etc.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/09/2017
Data de finalització: 31/12/2017
Espais naturals: Parc del Foix
Municipis: Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos
Unitats de treball: 41,88
Inversió econòmica: 84.994,25 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies