Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Foix » Pla d’actuació per a la millora d’hàbitats forestals i manteniment d’hàbitats oberts

Pla d’actuació per a la millora d’hàbitats forestals i manteniment d’hàbitats oberts

Aspecte general d’una pineda densa i jove procedent de regeneració natural del bosc després d’un incendi forestal al cap de 30 anys. Setembre 2013

Objectius:

Reduir l’excés de densitat (pins/ha) dels boscos de pi blanc i adaptar-la a la recomanable a la qualitat d’estació i a l’edat de la massa forestal.
Millorar l’estabilitat de la massa forestal.
Potenciar l’estructura regular de la massa forestal.
Augmentar el creixement en alçada i en diàmetre dels pins.
Potenciar la producció de pinyes (aspecte important per garantir la regeneració natural en el cas d’un nou incendi forestal).
Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats verticals.
Incrementar el segrest de carboni.
Mantenir zones obertes que actuïn com a interfase entre conreus i boscos.
Potenciar la ramaderia extensiva dins el Parc.

Actuacions previstes:

Realitzar aclarides en boscos de pi blanc en fase de regeneració que presenten densitats elevades (superiors a 1.500 peus/ha).
Realitzar la selecció de tanys d’alzina o roure en zones amb presència d’aquesta espècie per a potenciar-les.
Realitzar la poda de les branques inferiors dels arbres seleccionats.
Eliminar les restes vegetals procedents de les aclarides, de la selecció de tanys i de la poda a les zones total o parcialment mecanitzables i trossejar-les a les zones no mecanitzables.
Recuperació de conreus i sembra de pastures per al ramat d’ovelles.
Millora d’infraestructures del ramat
La millora dels hàbitats forestals i la creació i manteniment d’espais oberts és un eix bàsic de la planificació dels espais que constitueixen la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per millorar els hàbitats d’aquests espais i per incidir positivament en la prevenció d’incendis. A més, per tal de contribuir a l’adaptació dels sistemes naturals als efectes del canvi climàtic, la gestió dels hàbitats forestals es planifica tenint en compte que cal incrementar la seva resistència a un escenari de majors temperatures i escassetat d’aigua, així com la seva resiliència i capacitat de regeneració en front de les pertorbacions (incendis, sequeres), que podrien incrementar-se notablement a les properes dècades.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Recuperació i manteniment d'espais oberts

L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/02/2014
Data de finalització: 31/12/2014
Espais naturals: Parc del Foix
Municipis: Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos
Unitats de treball: 34,37 m
Inversió econòmica: 85.396,79 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies