Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Foix » Gestió per a la millora dels hàbitats forestals

Gestió per a la millora dels hàbitats forestals

Pineda aclarida amb margalló en primer terme. Desembre 2012

Objectius:

Millorar l’estabilitat de la massa forestal.

Augmentar el creixement en alçada i diàmetre dels pins.

Incidir positivament en la prevenció d’incendis forestals amb la reducció de combustible

Incrementar el segrest de carboni.

Mantenir zones obertes que actuin com a interfase entre conreus i boscos

Realitzar aclarides de millora.

Realitzar selecció de rebrots d’alzina i roure per potenciar les espècies secundàries presents.

Eliminar les restes vegetals originades.

Eliminar matolls i regenerat natural en antics conreus enmig de zones boscoses.

Actuacions previstes:

La millora dels hàbitats forestals és un eix bàsic de la planificació de la Xarxa de Parcs. A fi de contribuir a l’adaptació dels sistemes naturals als efectes del canvi climàtic, la gestió dels hàtitats forestal es planifica tenint en compte que cal incrementar la seva resistència a un escenari de majors temperatures i escassetat d’aigua, així com la seva resiliència i capacitat de regeneració en front de les pertorbacions (com incendis, sequeres, etc) que podrien incrementar-se notablement a les properes dècades. El present projecte pretén la gestió de les pinedes joves de pi blanc cap a una estructura de bosc més madura, amb major capacitat per a la captura de diòxid de carboni de l’atmosfera i, alhora, disminuir el risc d’incendi forestal (amb la reducció del combustrible forestal).


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Mitigació del canvi climàtic

En aquest programa s'inclouen totes aquelles actuacions destinades a minimitzar els efectes del canvi climàtic, com són les actuacions que redueixin l'emissió de CO2 a l'atmosfera i les que augmenten la resistència dels sistemes naturals a un escenari de majors temperatures i escassetat d'aigua.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/11/2012
Data de finalització: 01/04/2013
Espais naturals: Parc del Foix
Municipis: Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos
Unitats de treball: 52,70 ha
Inversió econòmica: 138.837,24 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies