Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Foix » Gestió forestal de boscos de pi blanc adult i en regeneració. Fase I

Gestió forestal de boscos de pi blanc adult i en regeneració. Fase I

Estat final amb una vista general de la pineda aclarida. Gener 2011

Objectius:

Reduir l’excés de densitat (pins/ha) dels boscos de pi blanc i adaptar-la a la recomanable a la qualitat d’estació i a l’edat de la massa forestal.
Millorar l’estabilitat de la massa forestal.
Potenciar l’estructura regular de la massa forestal.
Augmentar el creixement en alçada i en diàmetre dels pins.
Potenciar la producció de pinyes (aspecte important per garantir la regeneració natural en el cas d’un nou incendi forestal).
Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats verticals.
Incrementar el segrest de carboni.

Actuacions previstes:

Realitzar aclarides en boscos de pi blanc en fase de regeneració que presenten densitats elevades (superiors a 1.500 peus/ha).
Realitzar aclarides en boscos adults de pi blanc amb densitats elevades (superiors a 1.000 peus/ha).
Realitzar la selecció de tanys d’alzina en zones amb presència d’aquesta espècie.
Realitzar la poda de les branques inferiors dels arbres seleccionats.
Eliminar les restes vegetals procedents de les aclarides, de la selecció de tanys i de la poda a les zones total o parcialment mecanitzables i trossejar-les a les zones no mecanitzables.
Realitzar la secció de servei o obertura de caixa als camins principals amb l’eliminació de tot tipus de vegetació en una amplada d’1,5 metres a banda i banda de les pistes.

La millora dels hàbitats forestals és un eix bàsic de la planificació dels espais que constitueixen la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. A fi de contribuir a l’adaptació dels sistemes naturals als efectes del canvi climàtic, la gestió dels hàbitats forestals es planifica tenint en compte que cal incrementar la seva resistència a un escenari de majors temperatures i escassetat d’aigua, així com la seva resiliència i capacitat de regeneració en front de les pertorbacions (incendis, sequeres), que podrien incrementar-se notablement a les properes dècades.

El “Projecte de gestió forestal de boscos de pi blanc adults i en regeneració al Parc del Foix (Fase 1)” s’ajusta als objectius de mitigació del canvi climàtic, ja que es gestiona l’hàbitat forestal cap a una estructura més madura, amb més capacitat de resistir a pertorbacions i de reaccionar positivament si aquestes es produeixen, major capacitat de captura de diòxid de carboni, a més d'incidir positivament en la prevenció d’incendis atès que es redueix el combustible present i es tendeix cap a estructures forestals més defensables.
S’actuarà en pinedes de pi blanc amb una densitat excessiva, i que impedeix el creixement dels arbres cap a la formació de boscos més madurs. També es realitzarà aclarides en pi jove provinent de regeneració i amb unes densitats molt elevades, amb l’objectiu de potenciar una massa forestal estable i sana.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Prevenció d'incendis forestals

Els incendis forestals són pertorbacions habituals a les zones mediterrànies i les darreres dècades han afectat milers d’hectàrees de la província de Barcelona. Des de fa anys, s’estan executant projectes en els espais naturals relacionats amb la prevenció d’incendis que recullen actuacions com ara la realització i manteniment de franges de baixa combustibilitat i de seccions de servei, i l’arranjament de la xarxa viària bàsica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/03/2010
Data de finalització: 31/12/2010
Espais naturals: Parc del Foix
Municipis: Castellet i la Gornal
Unitats de treball: 70,60 ha
Inversió econòmica: 217.239,68 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies