Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc d'Olèrdola » Realització de treballs silvícoles de millora de la regeneració natural en zones afectades per incendis (fase 2)

Realització de treballs silvícoles de millora de la regeneració natural en zones afectades per incendis (fase 2)

Realització de la selecció de tanys en zones amb regeneració natural d’alzina. Octubre 2008

Objectius:

Potenciar el desenvolupament de la regeneració natural d’alzina i roure després dels incendis forestals.

Millorar el creixement en diàmetre i alçada dels tanys seleccionats, aconseguint la màxima productivitat de les soques rebrotades.

Augmentar la producció d’aglans en els tanys seleccionats.

Orientar les masses forestals cap a la producció de llenyes.

Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats verticals.

Facilitar la transitabilitat a les zones de treball

Actuacions previstes:

Realitzar una selecció de tanys a les soques rebrotades d’alzina i roure, seleccionant entre 2 i 3 tanys/soca en el cas de l’alzina i entre 1 i 2 tanys/soca en el roure.

Realitzar l’esporga de les branques inferiors dels tanys seleccionats.

Trossejar i eliminar les restes vegetals procedents de la selecció de tanys.

Trossejar els arbres morts presents
Resum:

El 13 d’agost de 2003 un incendi forestal va cremar 127 hectàrees d’aquest sector, de les quals un 53% era superfície forestal arbrada i un 47% no arbrada. Durant el 2005 es va realitzar un treball d’inventari de la zona cremada per avaluar la regeneració natural. Aquest estudi va servir per delimitar àrees forestals arbrades sense o amb regeneració natural escassa. A les zones classificades amb bona regeneració per rebrotada d’alzina s’estan realitzant treballs de millora per potenciar aquesta vegetació.


Programa/es

Millora forestal de zones afectades pels incendis

Agrupa els projectes que detallen treballs forestals per a la recuperació de zones cremades. A les àrees que es regeneren de forma natural, es planifiquen actuacions per accelerar el procés natural (com ara la selecció de tanys de roure i alzina o l’aclarida de pi blanc en zones amb regeneració excessiva d’aquesta espècie), i en els sectors sense regeneració d’espècies arbòries, es preveu l’execució de reforestacions.

Prevenció d'incendis forestals

Els incendis forestals són pertorbacions habituals a les zones mediterrànies i les darreres dècades han afectat milers d’hectàrees de la província de Barcelona. Des de fa anys, s’estan executant projectes en els espais naturals relacionats amb la prevenció d’incendis que recullen actuacions com ara la realització i manteniment de franges de baixa combustibilitat i de seccions de servei, i l’arranjament de la xarxa viària bàsica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/10/2008
Data de finalització: 30/11/2008
Espais naturals: Parc d'Olèrdola
Municipis: Olèrdola
Unitats de treball: 16,00 ha
Inversió econòmica: 34.021,64 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies