Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Castell de Montesquiu » Restauració de basses al Parc del Castell de Montesquiu

Restauració de basses al Parc del Castell de Montesquiu

Detall de l’escollera de la bassa de Planeses. Setembre 2016

Objectius:

Restaurar basses en mal estat.
Eliminar espècies invasores.
Millorar les infraestructures ramaderes del Parc

Actuacions previstes:

Neteja i buidatge de basses colmatades
Impermeabilització
Retirada d’espècies forànies

El Parc del Castell de Montesquiu inclou prop de les 600 hectàrees dins de les quals hi ha multitud d’itineraris i elements d’importància ecològica, ambiental i paisatgística. Alguns d’aquests elements són les basses, fonts i altres zones humides presents en diferents punts del Parc que aporten biodiversitat, integració ambiental i recursos hídrics per a la fauna. Aquests elements però són escassos dins del Parc pel que es considera de vital importància la seva preservació i fomentar així el seu bon estat ecològic i ambiental. A més, són elements que aporten recursos hídrics als ramats que hi pasturen, promovent així aquesta
activitat també molt important per al manteniment natural del Parc. Amb el “Pla d’actuacions per a la restauració d’àrees degradades” es pretén donar valor a les infrastructures relacionades amb l’aigua existents les valls mitjançant la seva
restauració. Alhora, s’afavereixen la presència de basses i/o abeuradors com a hàbitats humits aptes per a diverses espècies d’amfibis d’alt valor ecològic.


Programa/es

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/09/2016
Data de finalització: 04/11/2016
Espais naturals: Parc del Castell de Montesquiu
Municipis: Santa Maria de Besora
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 35.272,69 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Associació Sant Tomàs P.A.R.M.O - TAC-OSONA

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies