Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Castell de Montesquiu » Treballs forestals per la biomassa (estella forestal) necessària per a la caldera del Castell de Montesquiu

Treballs forestals per la biomassa (estella forestal) necessària per a la caldera del Castell de Montesquiu

Pila de fusta procedent de l’aclarida de millora del bosc, on s’han tallat arbres de diàmetres petits destinats a estella forestal. Juny 2013

Objectius:

Realitzar treballs forestals de millora previstos en el pla tècnic de gestió i millora forestal.
Gestionar els boscos de la zona, conduint-los cap a estructures més estables, concentrant la capacitat productiva del bosc en aquells arbres amb més vigor
Impulsar les energies renovables mitjançant la producció d’estella ofusta

Actuacions previstes:

Estassades selectives de matoll per facilitar l’aprofitament del bosc
Realitzar una aclarida selectiva de l’estrat arbori, pi roig principalment (tallada i desbrancatge)
Desembosc i apilat dels troncs tallats per què puguin ser carregats i portats al destí que correspongui
La potenciació de l’ús d’energies renovables en els equipaments que disposa la Diputació de Barcelona en els espais naturals protegits que gestiona és un eix bàsic de la seva gestió per evitar o reduir la seva dependència en combustibles fòssils, reduir emissions de gasos amb efecte invernacle i aconseguir un estalvi econòmic en el seu funcionament. En aquesta línia, és necessari realitzar projectes que incideixen positivament en aquests objectius. Una manera és la de potenciar el consum d’estella de km 0, i en el cas del Parc de Montesquiu és possible dins la mateixa finca. Per aquest motiu es realitzaran aclarides de millora del bosc, on s’obtindrà com a subproducte, arbres de baix valor comercial i que seran la matèria prima per a la futura caldera de biomassa.


Programa/es

Potenciació d'eneriges renovables

a

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/02/2013
Data de finalització: 30/06/2014
Espais naturals: Parc del Castell de Montesquiu
Municipis: Montesquiu
Unitats de treball: 5,60
Inversió econòmica: 9.952,91 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Excavacions Ramon Lado González

Empresa/es d'inserció social

Associació Sant Tomàs P.A.R.M.O - TAC-OSONA

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies