Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Castell de Montesquiu » Construcció de l’itinerari adaptat del castell de Montesquiu (fase 2)

Construcció de l’itinerari adaptat del castell de Montesquiu (fase 2)

Porta d’accés a l’itinerari adaptat. Maig 2011

Objectius:

Millorar i connectar l’accés al recinte del Castell de Montesquiu, millorant alguns punts de l’itinerari adaptat i creant un nou accés per connectar-lo amb l’accés principal

Guanyar espai per a la circulació dels vianants i el repòs d’aquests, generant un espai públic a l’accés dels jardins i al llarg del mateix itinerari

Obtenir una urbanització de qualitat però amb un alt rigor econòmic

Actuacions previstes:

Treballs previs de desmuntatge de trams de la barana de fusta, desbrossada i moviments de terra, per tal de donar pendents suaus al nou accés

Aportació de terres per generar feixes i per crear zones de repòs i esbarjo, i refer alguns talussos

Moviment de terres per condicionar l’accés a les escales de pedra i generar-ne de noves

Pavimentació dels trams millorats, amb tot-ú i una capa de formigó, i la seva posterior pavimentació amb pedra natural

Treballs de sanejament per tal de millorar la recollida superficial d’aigües de pluvials

Treballs de jardineria: tala d’alguna espècie, replantació en algun cas i plantació de plantes baixes autòctones

Creació in situ de mobiliari mitjançant blocs de pedra que tindran la funció de bancs

Construcció i instal•lació de tanca metàl•lica i porta

La millora de la xarxa d’infrastructures i senyalització és un dels eixos de la planificació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona per millorar la xarxa d’itineraris i d’ús de lleure. El Castell de Montesquiu és un espai bastant freqüentat. L’accés al Castell de Montesquiu per persones amb mobilitat reduïda és amb vehicle fins a la part posterior del Castell, on s’ha adaptat l’itinerari fins a la porta d’accés del darrera, la modificació de la qual també s’inclou en aquest projecte.

Per tal de que tothom pugui desenvolupar diverses activitats a la zona del Castell i als seus jardins es vol realitzar un itinerari adaptat amb un caire naturalista per tal d’ampliar l’oferta que es dona des del Castell de Montesquiu i per tal que es pugui accedir al castell des de l’àrea d’aparcament on es situa un petit punt d’informació.
Programa/es

Realització d'itineraris adaptats

Alguns dels trams dels itineraris existents en els espais naturals es poden adaptar per fer-los accessibles a persones amb discapacitats. Aquests treballs passen per adaptar el ferm i la senyalització per fer-los aptes per a un ventall més ampli de persones.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/03/2011
Data de finalització: 31/05/2011
Espais naturals: Parc del Castell de Montesquiu
Municipis: Montesquiu
Unitats de treball: 500,00 ut
Inversió econòmica: 96.675,38 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

DIMAS, empresa d'inserció

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies