Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Garraf » Gestió agroforestal per a la recuperació i millora dels hàbitats

Gestió agroforestal per a la recuperació i millora dels hàbitats

Aclarida de pi blanc a la finca de Can Grau. Maig 2011

Objectius:

Reduir l’excés de densitat (pins/ha) de les zones forestals amb regeneració natural excessiva de pi blanc després dels incendis

Millorar l’estabilitat de la massa forestal

Mantenir i potenciar l’estructura regular de la massa forestal

Augmentar el creixement en alçada i en diàmetre dels pins

Potenciar la producció de pinyes (aspecte important per garantir la regeneració natural en el cas d’un nou incendi forestal)

Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats verticals

Potenciar la biodiversitat amb la creació d’espais oberts

Millorar la disponibilitat d’aigua per a la fauna a les zones de treball

Promoure la pastura com a activitat per mantenir els treballs forestals realitzats i com a eina de prevenció d’incendis

Recuperar zones cremades sense regeneració natural

Actuacions previstes:

Realitzar aclarides als boscos de pi blanc en fase de regeneració que presenten densitats elevades (superiors a 1.500 peus/ha)

Realitzar la selecció de tanys d’alzina en zones amb presència d’aquesta espècie

Realitzar la poda de les branques inferiors dels pins i alzines seleccionades

Eliminar les restes vegetals procedents de les aclarides, de la selecció de tanys i de la poda a les zones total o parcialment mecanitzables i trossejar-les a les zones no mecanitzables

Eliminar mitjançant trituració les restes vegetals en 20 metres a banda i banda dels camins principals

Realitzar la secció de servei o obertura de caixa als camins principals amb l’eliminació de tot tipus de vegetació en una amplada d’1,5 metres a banda i banda de les pistes

Recuperar i/o mantenir espais oberts (antigues zones de conreu)

Recuperar i/o millorar l’estat de diversos punts d’aigua situats a les àrees de treball

Restaurar un cobert existent com a punt de reunió del ramat que pasturarà les zones treballades, i fer un tancat entorn d’aquest punt

Construir un punt d’aigua (abeurador) pel ramat

Realitzar plantacions forestals en zones cremades sense regeneració de la vegetació

La millora dels hàbitats forestals i la creació i manteniment d’espais oberts i punts d’aigua per a la fauna, és un eix bàsic de la planificació dels espais que constitueixen la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per millorar els hàbitats d’aquests espais i per incidir positivament en la prevenció d’incendis. A més, per tal de contribuir a l’adaptació dels sistemes naturals als efectes del canvi climàtic, la gestió dels hàbitats forestals es planifica tenint en compte que cal incrementar la seva resistència a un escenari de majors temperatures i escassetat d’aigua, així com la seva resiliència i capacitat de regeneració en front de les pertorbacions (incendis, sequeres), que podrien incrementar-se notablement a les properes dècades.

Aquesta planificació de la gestió i descripció de les actuacions es redacten tenint en compte la presència d’un ramat d’ovelles que s’instal•larà a les àrees de treball com a prova pilot pel manteniment de la superfície forestal i treballant indirectament per la prevenció d’incendis.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Millora forestal de zones afectades pels incendis

Agrupa els projectes que detallen treballs forestals per a la recuperació de zones cremades. A les àrees que es regeneren de forma natural, es planifiquen actuacions per accelerar el procés natural (com ara la selecció de tanys de roure i alzina o l’aclarida de pi blanc en zones amb regeneració excessiva d’aquesta espècie), i en els sectors sense regeneració d’espècies arbòries, es preveu l’execució de reforestacions.

Prevenció d'incendis forestals

Els incendis forestals són pertorbacions habituals a les zones mediterrànies i les darreres dècades han afectat milers d’hectàrees de la província de Barcelona. Des de fa anys, s’estan executant projectes en els espais naturals relacionats amb la prevenció d’incendis que recullen actuacions com ara la realització i manteniment de franges de baixa combustibilitat i de seccions de servei, i l’arranjament de la xarxa viària bàsica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/05/2011
Data de finalització: 31/12/2011
Espais naturals: Parc del Garraf
Municipis: Begues, Castelldefels, Gavà, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges
Unitats de treball: 66,00 ha
Inversió econòmica: 201.138,63 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies