Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Pla d’actuacions per a la restauració del Pantà del Molinot

Pla d’actuacions per a la restauració del Pantà del Molinot

Vista general del pantà del Molinot. Abril 2017

Objectius:

Millorar l’espai fluvial i d’aiguamoll del pantà

Eradicar les espècies invasores

Protegir la bagra.

Actuacions previstes:

Dragatge de sediments

Extracció de planta invasora

Retirada temporal de la bagra i posterior restitució

Sembra de pastura

Les valls del Montnegre que donen al Vallès (Olzinelles, Fuirosos i Ramió) s’hi troben infraestructures lligades a l’ús i aprofitament de l’aigua. Calia garantitzar el seu aprofitament durant les èpoques seques (estiu) a partir dels excedents de les èpoques plujoses (de tardor a primavera), ja fos per a ús domèstic, agrícola i ramader. Aquest és el cas del pantà del Molinot, a la conca de la Riera de Ramió, afluent de la Tordera.
El Pantà del Molinot a més de les seves funcions com a infraestructura d’acumulació d’aigua té un valor singular de presència d’aigua permanent al llarg de l’any que afavoreix certa vegetació i fauna d’interès. Hi ha presència de bagra (peix protegit autòcton a conservar). Es desenvolupa vegetació pròpia d’ambients fluvials (boga, salzes, vern, etc). I a més, està situat en un tram de vall amb un bon estat de conservació, on dominen les vernedes.
La proposta de restauració del pantà respon a la necessitat de dragar l’acumulació de material sorrenc (sauló) provinent del torrent, per evitar la colmatació total i assegurar una bona profunditat d’aigua (necessari per a la bagra) així com eradicar la cua de guilla (Myrioplhyllum aquaticum), ja que és una espècie invasora que es propaga amb molta facilitat (i pot afectar aigües avall).


Programa/es

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/05/2017
Data de finalització: 31/10/2017
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor
Municipis: Fogars de la Selva
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 9.740,50 €
Fase d'execució: finalitzat

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies