Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Pla d’actuacions per a la millora de pastures

Pla d’actuacions per a la millora de pastures

Estat inicial de les pastures amb invasió de matolls i falgueres. Setembre 2016

Objectius:

Manteniment d'espais oberts de pastura.
Potenciar la ramaderia extensiva dins l’espai protegit.
Promoure i conservar els marges arbustius i les bardisses, com a hàbitats que promouen la biodiversitat.

Actuacions previstes:

Estassada total de la vegetació de les pastures
Estripar, adobar
Sembra amb barreja d’espècies de pastura de llarga durada

El Parc del Montnegre i el Corredor és un parc eminentment forestal, amb més del 90% de la seva superfície arbrada. La gran majoria de diagnosis i seguiments que es realitzen detecten una característica que es repeteix: la manca d’espais oberts, i que afecta negativament a nivell de lluita contra els incendis forestals, paisatge, ramaderia i la biodiversitat (fauna i flora associada a aquests espais). En aquest sentit, l’existència de conreus i pastures aprofitables pel ramat són de vital importància, tant per la seva escassetat com per al manteniment d’una activitat ramadera viable i tan útil com a manteniment de paisatges i espècies d’interès.


Programa/es

Recuperació i manteniment d'espais oberts

L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/12/2016
Data de finalització: 31/03/2017
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor
Municipis: Dosrius
Unitats de treball: 14,07
Inversió econòmica: 19.184,00 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Reverter 2 scp

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies