Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Pla d’actuacions per a la millora forestal i millora de conreus

Pla d’actuacions per a la millora forestal i millora de conreus

Vista general dels Colls-Miralpeix, i que representa una de les poques zones no urbanitzades del litoral català, i on el bosc arriba al mar. Setembre 2016

Objectius:

Disminuir el risc d’incendi forestal
Mantenir zones obertes d’interfase entre conreus i boscos
Millorar les zones d’esbarjo per a les persones, sanejant l’entorn
Aclarida de millora en masses de pi blanc

Actuacions previstes:

Estassades de control del matoll en zones arbustives
Potenciar el conreu de garrofers abandonats

L’Espai Natural dels Colls i Miralpeix s’impulsa des del Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf, i que està format pels municipis de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Cubelles, juntament amb el Consell Comarcal del Garraf i la Generalitat de Catalunya per tal de protegir espais singulars de la costa i del litoral. L’Espai està inclòs dins la Xarxa Natura 2000.
L’any 2007 es va aprovar el “Pla d'actuacions de Gestió Integrada de les zones costaneres del Garraf”, document que recull l’ordenació i les línies d’actuació per a la protecció d’aquest espai. Entre les principals línies d’acció, el Pla preveu la disminució del risc d’incendi forestal. A més, a fi de contribuir a l’adaptació dels sistemes naturals als efectes del canvi climàtic, la gestió dels hàbitats forestals es planifica tenint en compte que cal incrementar la seva resistència a un escenari de majors temperatures i escassetat d’aigua, així com la seva resiliència i capacitat de regeneració en front de les pertorbacions (incendis, sequeres), que podrien incrementar-se notablement a les properes dècades.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Prevenció d'incendis forestals

Els incendis forestals són pertorbacions habituals a les zones mediterrànies i les darreres dècades han afectat milers d’hectàrees de la província de Barcelona. Des de fa anys, s’estan executant projectes en els espais naturals relacionats amb la prevenció d’incendis que recullen actuacions com ara la realització i manteniment de franges de baixa combustibilitat i de seccions de servei, i l’arranjament de la xarxa viària bàsica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/11/2016
Data de finalització: 31/01/2017
Espais naturals: Altres
Municipis: Sitges
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 29.996,52 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Margallo

Empresa/es d'inserció social

Passar Via, Empresa d'Inserció, S.L.

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies