Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projecte de Restauració ambiental de la zona afectada per l’incendi d’Olivella

Projecte de Restauració ambiental de la zona afectada per l’incendi d’Olivella

Plantacions complementàries puntuals a les proximitats de la Riera de Begues per accelerar la recuperació d’espècies autòctones. Febrer 2012

Objectius:

Recuperació d’espais afectats per incendis forestals.
Incidir positivament en la prevenció d’incendis i crear discontinuïtats verticals.
Actuar en boscos joves residuals no cremats per estabilitzar les pinedes.
Restaurar zones de riera amb processos erosius postincendi.

Actuacions previstes:

Retirar la fsuta cremada en peu.
Realitzar aclarides de millota en boscos joves de pi blanc.
Realitzar plantacions complementàries amb espècies autòctones a potenciar.
Restauracions hidrològiques integrades i millora en la Riera de Begues.
La restauració d’àrees cremades és un eix bàsic de la planificació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona per potenciar la restauració del bosc. En aquesta línia, és necessari realitzar projectes que incideixen positivament en aquests objectius.

L’agost de l’any 2010 es produí un incendi forestal a Olivella que va afectar unes 100 ha. Va cremar vegetació arbustiva (màquies i brolles) així com pinedes joves de pi blanc. Les condicions climàtiques i el tipus de vegetació dominant fa que sigui un espai molt exposat als incendis forestals. Per aquest motiu, les actuacions de restauració inclouen treballs per disminuir aquest risc, com són la creació de petits espais oberts i potenciar el bosc de ribera com a barreres naturals per a la lluita i defensa contra els incendis.


Programa/es

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/01/2012
Data de finalització: 01/06/2012
Espais naturals: Parc del Garraf
Municipis: Olivella
Unitats de treball: 20,39
Inversió econòmica: 72.304,85 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Forestals del Garraf SCCL. FOGA

Empresa/es d'inserció social

Fundació Privada Gaspar de Portolà

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies