Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Agrari del Baix Llobregat » Pla d’actuacions de consolidació dels marges dels canals de Reg al Parc Agrari del Baix Llobregat

Pla d’actuacions de consolidació dels marges dels canals de Reg al Parc Agrari del Baix Llobregat

Material de plantació amb espècies pròpies d’espais humits i aiguamolls, com els joncs i la platanària. Març 2016

Objectius:

Protegir els marges erosionats dels canals de reg.
Millorar la qualitat paisatgística de l’espai.
Regulació tèrmica
Millora de la qualitat de l’aigua i l’aire.
Millora de la biodiversitat, refugi d’organismes responsables de la pol·linització.

Estabilitzar els marges amb l’assaig de nous mètodes
Protegir el sòl amb tècniques de bioenginyeria
Plantació vegetal

Actuacions previstes:

El Parc Agrari del Baix Llobregat té un sistema de canals que reguen l’extensa superfície agrícola del Delta del
Llobregat. Una de les principals problemàtiques en la gestió d’aquests espais és l’estabilització dels marges dels canals. Quan plou es bombeja l’aigua dels canals per tal de poder buidar els camps d’aigua. És en aquest moment quan els talussos reben la màxima pressió amb el moviment de l’aigua des dels camps als canals. Els talussos ben vegetats, i amb espècies adaptades, no es veuen afectats per aquests moviments ja que la pròpia vegetació fixa el terreny. En canvi, els talussos no vegetats o amb vegetació escassa pateixen erosió, bàsicament petites esllavissades o despreniments que
van fent retrocedir els límits dels camps de conreu (per tant, reduint la zona conreable) i generant uns talussos molt verticals fàcilment erosionables per l’acció de l’aigua. El manteniment dels marges dels canals de reg és una tasca important per evitar l’erosió i pèrdua de sòl d’aquests espais. No actuar per minimitzar els problemes d’erosió als marges pot implicar la pèrdua progressiva de sol agrícola. Es farà un assaig d’actuació de baix cost d’execució de consum de recursos i manteniment, que permetin protegir els marges erosionats dels canals de reg.


Programa/es

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/02/2016
Data de finalització: 31/03/2016
Espais naturals: Parc Agrari del Baix Llobregat
Municipis: Gavà, Viladecans
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 21.757,59 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Fundació NouXamfrà

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies