Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Agrari del Baix Llobregat » Recuperació de la xarxa de reg del parc. Fase I

Recuperació de la xarxa de reg del parc. Fase I

Corredora parcialment actuada (estat inicial i final). Desembre 2010

Objectius:

Optimitzar els circuits d’aigua pel reg i el drenatge.

Afavorir el manteniment d’un nivell d’aigua a la xarxa de corredores i al freàtic.

Millorar la qualitat de l’aigua.

Actuacions previstes:

Realitzar noves canalitzacions d’unió.

Desbrossada i neteja de canals i corredores.

Desbrossades en vores de camins agrícoles i eliminació de canya.

Contenció de talussos de terra i sembra

Es proposa la millora en la gestió de l’aigua comf a projecte demostratiu. Es basa en un sistema per a la regularització real de l’aigua per les corredores principals i secundàries del Delta del Llobregat. Aquesta regulació ajudarà a la gestió de l’aigua a les zones humides de la Murtra, el Remolar i els Reguerons. Les actuacions es basen amb la col•locació de diferents comportes a punts estratègics de control de l’aigua, així com construcció de noves canalitzacions i desbrossaments i neteges de les corredores que permetran que aquesta aigua pugui fluir sense dificultats.


Programa/es

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/09/2010
Data de finalització: 30/11/2010
Espais naturals: Parc Agrari del Baix Llobregat
Municipis: Gavà, Viladecans
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 93.891,85 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Trenchsalvic, S.L.

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies