Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Agrari del Baix Llobregat » Millora i manteniment de les vores dels camins agrícoles al Parc Agrari del Baix Llobregat

Millora i manteniment de les vores dels camins agrícoles al Parc Agrari del Baix Llobregat

Estat inicial de les vores de camins entre conreus. Gener 2010

Objectius:

Millorar la utilitat dels camins agrícoles com a via de servei proporcionant la màxima amplada útil i visibilitat.

Potenciar tècniques agrícoles més respectuoses amb el medi, en concret potenciar la no aplicació d'herbicides a les vores dels camins agrícoles mitjançant l'estassada de la vegetació

Actuacions previstes:

Realitzar desbrossades de les vores dels camins agrícoles amb la reducció de la densitat dels canyissars, d’arbustos i herbes en l’amplada adequada en aquestes vores en tots els camins principals inclosos en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Realitzar la neteja de les cunetes existents en els camins agrícoles propiciant un millor drenatge de l’aigua d’escorrentia provinent de l’esplanada del camí o dels camps o talussos adjacents

Resum:

El projecte és redactat per tal de dur a terme diferents tasques de millora i manteniment de les vores dels camins agrícoles a la xarxa de camins principals en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Aquesta actuació es pot emmarcar l’article 3 del Pla especial del Parc Agrari on s’especifiquen els objectius genèrics del Parc Agrari de “preservar i millorar el patrimoni agrari i natural de la vall baixa del delta del Llobregat en la línia del desenvolupament sostenible de l’agricultura sostenible” on trobem el valor “productiu de l’activitat econòmica”, el valor “ecològic i ambiental dels sistemes naturals” que conté l’espai i el valor “social del manteniment d’un paisatge agrari de qualitat i de els activitats educatives i recreatives que el Parc pot acollir”.

L’actuació també s’engloba en la línia primera del Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Agrari del Baix Llobregat en que es vol “assolir l’eficiència de les infraestructures i els serveis generals del territori”, i que en aquesta línia es marquen com objectius, entre altres “Millorar l’eficiència de la xarxa de camins, Millorar l’eficiència de la xarxa de drenatge i Millorar la qualitat de les aigües de reg i l’eficiència de les xarxes de distribució.”


Programa/es

Millora de la xarxa d'infraestructures i senyalització

Agrupa els projectes de millora de la xarxa bàsica d’infraestructures dels espais naturals, així com els treballs de senyalització d’aquestes. Les actuacions més importants estan relacionades amb la millora del ferm de les vies i la construcció de cunetes i obres de fàbrica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/07/2009
Data de finalització: 31/10/2009
Espais naturals: Parc Agrari del Baix Llobregat
Municipis: El Papiol, El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans
Unitats de treball: 25,60 km
Inversió econòmica: 14.999,75 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Trenchsalvic, S.L.

Empresa/es d'inserció social

Passar Via, Empresa d'Inserció, S.L.

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies