Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Agrari del Baix Llobregat » Millora paisatgística de tancaments de finques agrícoles

Millora paisatgística de tancaments de finques agrícoles

Col•locació de tanques en finques agrícoles. Juny 2009

Objectius:

Estandaritzar els tancaments dins l’àmbit del Parc, amb objectius funcionals i paisatgístics.

Garantir la seguretat rural.

Aconseguir un espai agrícola integrat en el territori.

Revalorització de punts singulars.

Actuacions previstes:

Substitució de tancaments precaris .

Restauració dels tancaments amb un patró uniforme.

Plantació d’espècies arbustives en punts singulars per afavorir la fauna auxiliar.

L’agricultura del Delta del Llobregat és una agricultura periurbana i, per tant, està condicionada per un entorn urbà. L’espai agrari realitza unes funcions positives de tipus mediambiental (equilibri territorial, paisatge, etc), econòmic i social (temps parcial de pagesos i esbarjo de ciutadans). El deteriorament del territroi es manifesta amb la intrusió dins l’espai agrari d’activitats alienes, infrastructues viàries, abocaments, instal•lacions diverses, contaminació d’aigües, etc. Això afecta les funcions que realitza l’espai i deriva cap a la pèrdua de qualitat ambiental i abandonament de l’activitat agrícola professional. Per tal de disminuir aquests impactes, es proposen una sèrie d’actuacions entre les que s’hi inclou el tancament de finques agrícoles.


Programa/es

Millora de la xarxa d'infraestructures i senyalització

Agrupa els projectes de millora de la xarxa bàsica d’infraestructures dels espais naturals, així com els treballs de senyalització d’aquestes. Les actuacions més importants estan relacionades amb la millora del ferm de les vies i la construcció de cunetes i obres de fàbrica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/02/2009
Data de finalització: 01/04/2009
Espais naturals: Parc Agrari del Baix Llobregat
Municipis: El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat
Unitats de treball: 1.135,00 ut
Inversió econòmica: 32.378,26 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Trenchsalvic, S.L.

Empresa/es d'inserció social

Passar Via, Empresa d'Inserció, S.L.

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies