Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural de la Serra de Collserola » Projecte d’execució de treballs de prevenció d’incendis mitjançant la creació i el manteniment de franges de protecció i tractaments silvícoles a les repoblacions i masses boscoses al Parc de Collserola

Projecte d’execució de treballs de prevenció d’incendis mitjançant la creació i el manteniment de franges de protecció i tractaments silvícoles a les repoblacions i masses boscoses al Parc de Collserola

Aclarida de pineda de pi blanc abans de fer la franja. Març 2007

Objectius:
Reduir el combustible vegetal a banda i banda de les vies principals, de cara a disminuir el risc d’inici d’incendi en aquestes zones.
Millorar la utilitat del camí per reforçar una línia de defensa.
Potenciar la capacitat del camí per actuar com a tallafoc.
Augmentar la seguretat i millorar l’accés dels equips d’extinció.
Potenciar la creació de zones obertes per a l'ús de la fauna.

Actuacions:
Realitzar franges de baixa combustibilitat, amb la reducció de la densitat de l’estrat arbori, l’eliminació de restes vegetals i l’estassada de l’estrat arbustiu i herbaci, en una amplada de 10 a 25 metres a banda i banda de les vies principals d’accés.
Realitzar la secció de servei o obertura de caixa a totes les vies on s’executa la franja de baixa combustibilitat, amb l’eliminació de tot tipus de vegetació en una amplada d’1,5 metres a banda i banda dels camins.

Els treballs realitzats passen per l’aclarida de la massa forestal (és a dir, espaiar distància entre arbres per tal d’evitar el contacte entre capçades i alentir l’avanç de les flames en cas d’un incendi forestal), la poda dels arbres seleccionats, l’eliminació de les restes vegetals procedents de les tales i les podes, i l’estassada de matoll (és a dir, la reducció parcial dels arbustos presents). Un cop realitzades aquestes feines, es realitzarà el manteniment i millora dels camins de la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis.


Programa/es

Prevenció d'incendis forestals

Els incendis forestals són pertorbacions habituals a les zones mediterrànies i les darreres dècades han afectat milers d’hectàrees de la província de Barcelona. Des de fa anys, s’estan executant projectes en els espais naturals relacionats amb la prevenció d’incendis que recullen actuacions com ara la realització i manteniment de franges de baixa combustibilitat i de seccions de servei, i l’arranjament de la xarxa viària bàsica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 19/12/2006
Data de finalització: 20/04/2007
Espais naturals: Parc Natural de la Serra de Collserola
Municipis: Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Papiol, Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern
Unitats de treball: 58,48 ha
Inversió econòmica: 99.667,03 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies